Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi


Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 1

Abdest Alırken Okunması gereken duaların arapça ve türkçe okunuşunu aynı zamanda manasını bu yazımızda sizlere faydalı olması dileğiyle paylaşıyoruz. Abdest Duaları, Abdest dualarının Arapça Okunuşu Yazılışı, Abdest duasının Türkçe Okunuşu ve Manaları bu yazımızda bulunmakta, ayriyeten Abbdest nasıl alınır ve bu dualar abdestin neresinde hangi dua okunur bulunmaktadır.

ABDEST DUALARININ ARAPÇASI, TÜRKÇESİ  VE MANASI:

Namaz kılmak, Kur’an’ı Kerime dokunarak okuyabilmemiz yada gün boyunca kendimizi güvende hissetmemiz ve olmamız için veya başka nedenlerle abdest almamız gerekir.

Abdest alırken okunacak dualar bulunmaktadır bu dualar salih atalarımız tarafından bize kadar ulaştırılmıştır. Bunların okunması güzel, (müstehab)ve sevap olarak görülmüştür.

1) Abdeste başlarken euzubesmele çektikten sonra:
Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi

“Elhamdu lillahillezî ce’ale’l-mâ’e tahûran ve ce’ale’l-islâme nûra!”
(Suyu temiz, islamı nur kılan Allah’a hamdolsun) deriz.Ve ellerimizi bilekler le beraber yıkarız.

2) Ağıza su verirken:
Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi  2

“Allahumme eskınî min havdı nebiyyike ke’sen lâ azma’u ba’dehû ebedâ”
(Allah’ım, bana peygamberinin havuzundan öyle bir kadeh içir ki, ondan sonra bir daha susamayayım) diyerek dua ederiz.

3) Burnuna su verirken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 3

“Allahumme lâ tuharrimnî râyihate na’imike ve cinânike”
(Allah’ım, bana ni’metinin ve cennetlerinin kokusunu haram kılma) manasında duada bulunuruz.
4) Yüzünü yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 4

“Allahumme beyyid vechî bi-nûrike yevme tebyeddu vucûhun ve tesveddu vucûh”
(Allah’ım, bazı yüzlerin beyazlanacağı, bazı yüzlerin kararacağı günde yüzümü ağart) diye duada bulunurken bu esnad da yüzümüzü yıkarız.

5) Sağ kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 5

“Allahumme a’tınî kitabî bi yemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ”
(Allahım kitabımı sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolaylaştır) duasını okur sağ kolu dirseklerle beraber yıkarız.

6) Sol kolu yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 6

“Allahumme lâ tu”tınî kitâbî bi-şimâlî velâ min-verâ’i zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîdâ”
(Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arkamdan verme, beni zor bir hesaba çekme) duasını okur sol kolu dirseklerle beraber yıkarız.

7) Başı meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 7

“Allahumme ğaşşinî bi-rahmetike ve enzil aleyye min berakatik”
(Allah’ım, başımı rahmetinle ört, üzerime bereketlerini indir) duasınından sonra elimizle başımızın en az dörtte birini mesh ederiz.

8) Kulakları mesederken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 8

“Allâhumme’c’alnî minellezîne yestemi’ûne’l-kavle fe-yettebiûne ahseneh”
(Allah’ım, beni, sözü işitip sözün en güzeline uyanlardan eyle) duasının ardından serçe parmaklarımızda kulak içini baş parmağıyla da kulak arkasın yıkamış oluruz.

9) Boynu meshederken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 9

“Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vehfeznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl”
(Allah’ım boynumu cehennemden âzâd eyle ve beni zincirlerden, bağlardan koru) duası ve parmaklarımızın tersiyle boynumuzu yıkarız.

10) Sağ ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 10

“Allâhumme sebbit kademeyye alas-sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm”
(Allah’ım ayakların kayacağı günde ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut). Ve sağ ayağımızı bilekler le beraber parmak araları dahil olarak yıkanır.

11) Sol ayağı yıkarken:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 11

“Allâhumme’c’al-lî sa’yen meşkûran ve zenben mağfûran ve ticâraten len tebûra”
(Allah’ım, bana beğenilecek bir çalışma ver, günahımı affedip makbul amel ve kârlı bir ticaret ihsan eyle). Yine sol ayağı parmak araları  ve ayak bileğiyle beraber yıkanır.

12) Kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirilir:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 13

“Eşhedu en lâilahe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh”
(Ben şehadet ederimk ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederimki, Muhammed (a.s.), O’nun kulu ve Rasûlüdür).Diyerek şahadet getirilir.

13) Ve şu dua okunur:

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi 14

“Allâhumme’şfinî bi-şifâike ve dâvini bi devâike va’sımnî mine’l-velehi ve’l-emrâdı ve’l-evca’”
(Allah’ım, bana şifanla şifa ver, devanla deva ver. Beni âfetlerden, hastalıklardan ve acılardan koru). Sağlık ve şifanın yanlız Allah’tan geldiğini bilip dua edilir.

.

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi ile Benzer Yazılar:

4 Mayıs 2014 Saat : 11:18

Abdest Alırken Okunacak Duaların Arapça ve Türkçesi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed