ABDULHAK HAMİT TARHAN ve HAYATI


ABDULHAK HAMİT TARHAN ve HAYATIŞair, tiyatro yazarı.

Abdulhak Hamit Tarhan (1851-1937); 5 Şubat 1851 yılında İstanbul’da doğdu. Tahsil hayatına özel hocalardan ders alarak başladı ama sonra mahalle mektebi ve rüştiyede okudu. 1863 yılında Paris’te özel bir kolejde okudu ve  Fransızca öğrendi. İstanbul’a döndüğünde, fıransızcasını daha da geliştirmek için Fransız mektebine devam etti. Diplomat olan babası ile İran’a gitti ve Farsça da öğrendi. Babasının ölümü nden sonra, İstanbul’a döndü ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra; 1876 yılında hariciye mesleğini seçti.


Değişik ülke ve bölgelerde bulundu. Cumhuriyetin ilan edildikten sonra , Türkiye’ye dönen  Tarhan; 1928’de İstanbul Milletvekili seçildi  ve bu göreve zarfında da, 12 Nisan 1937’de vefat etti.

Abdulhak Hamit Tarhan; Tanzimattan sonraki dönemle, Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan süreci yaşamış, bu dönem de edebi eserleri yakından takip etme imkanı yakalamıştır. Diplomat olması avantajıyla  doğu ve batı edebiyatını tanımıştır. Eserlerinde doğunun ve batı tesiri bulunmaktadır . Şiir ve tiyatro alanında eserleri bulunmaktadır.

E S E R L E R İ :

Şiirleri:

Makber
Ölü
Kahpe
Bala’dan Bir Ses
Validem
Yadigarı Harp
İlham-ı Vatan
Tayflar Geçidi
Garam
Yabancı Dostlar
Liberte
Sardanapal
Nesir Eserleri:

Macera-i Aşk
Sabrü Sebat
içli Kız
Duhter-i Hindu
Tarık yahut Endülüs’ün Fethi
İbn-i Musa
Finten
Nesteren
Tezer
Eşber

ABDULHAK HAMİT TARHAN ve HAYATI ile Benzer Yazılar:

31 Mayıs 2013 Saat : 3:00

ABDULHAK HAMİT TARHAN ve HAYATI Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed