ALİMLERİN BULUŞU DAHA ÖNCEYDİ


 

İbni Yunus: (?-1009) Galile’den önce sarkacı buldu.

İbnünnefis: (1210-1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimi.

İbrahim Efendi: (18.yüzyıl)Osmanlılarda ilk denizaltıyı yapan mühendis.

Akşemseddin: (1389-1459) Pasteur’den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı.

Ammar: (11.yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan bilim adamı.

Battani: (858-929) Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

Cabir Bin Eflah: (12. yüzyıl) Çubuklu güneş saatini bulan bilim adamı.

Cahiz: (776-869) Zooloji İlminin öncülerinden. Hayvan gübresinden amonyak elde etti.

Cezeri: (1136-1206) İlk sistem mühendisi, sibernetikçi, elektronikçi ve bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak İngiliz matematikçi Charles Babbage olarak bilinir.

Demiri: (1349-1405) ilk zooloji ansiklopedisini yazan alim.

Ebu’l Vefa: (940-998) Matematik ve Astronomi bilginidir, trigonometriye; tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer: (785 – 886) Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgin.

Gıyasüddin Cemşid: (?-1429) Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid aynı zamanda cebir ve astronomi alimi.

Harizmi: (780 – 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten kişidir. Adı algoritmaya isim olurken, rakamları Avrupa’ ya öğreten kişi olarak tanınır.

İbni Cessar: ( ?- 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman tabip.

İbni Fazıl: (73 -805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

İbni Havkal: (10. yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

İbni Karaka: (?- 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

İstahri: (10. yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

Kadızade Rumi: (1337-1430) Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

Kambur Vesim: (?- 1761) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

Kazvini: (1203-1283) Ortaçağın Herodot’u Müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin.

ALİMLERİN BULUŞU DAHA ÖNCEYDİ ile Benzer Yazılar:

17 Mayıs 2013 Saat : 8:04

ALİMLERİN BULUŞU DAHA ÖNCEYDİ Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed