Bağışıklık


bagisiklik

Bedenin kendinden olanı yabancı olandan ayırması bunun için de yabancı Madde ve canlılara karşı kendini savunacak maddeleri yapmasıdır.

Bağışık, kişide mikroplar ya da zehirler vücuda girdiklerinde, vücudun özel maddeler vasıtasıyla hemen etkisiz hale getirdiğinden dolayı hastalık meydana getiremezler.

Bağışıklık; “tabii bağışıklık” ve “sonradan kazanılan bağışıklık” olarak ikiye ayrılır.

Kazanılan bağışıklık da; “aktif bağışıklık” ve “pasif bağışıklık” olarak ta kendi arsında yine ikiye ayrılır.
Tabii bağışıklık:

Doğumdan itibaren vücudun kendiliğinden hastalıklara karşı belli bir dirence sahip olmasıdır.

Bu bağışıklık belli hastalıklara karşı direnç kazanmış özel bir bağışıklık değildir. Bunda çeşitli faktörler rol oynar. Mesela vücut sıcaklığının belli bir seviyede tutulması, bazı mikropların üreme sıcaklığında olmamasından dolayı, bu mikroplara karşı kişi dirençli olur.
Yine derideki yağ asitleri, bakterilerin vücuda deri yoluyla girmesine engel olur. Sıhhatli bir deriden vücuda bakterinin girip hastalık yapabilmesi olanaksızdır. Tükrük ve gözyaşının da zararlı bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır.
Bronşlarımızda oluşan balgam sayesinde, Hava yolundan vücuda giren çeşitli parçacıklar, tüylü hücrelerin yutağa doğru olan hareketleriyle dışarı atılır ya da yutulur. Midenin Asiti o derece fazladır ki, bazı mikroplar dışında (aside dayanıklı mikroplar) mideye giren mikropları öldürür.
Kanda bulunan “komplement ve properdin” maddeleri de, zararlı bakteriler üzerinde öldürücü tesir yaparlar. Kanda bulunan beyaz hücreler (akyuvarlar)den olan parçalı nüveli hücreler ise, bakterileri “yutarak” (fagositoz ile) içlerine alırlar ve granüllerinde bulunan enzimlerle parçalarlar.

Kazanılmış bağışıklık (Aktif bağışıklık): Vücudun kendi gayretiyle (aktif çalışmasıyla) meydana getirdiği maddeler sayesinde gelen bağışıklıktır. Ortaya çıkan maddeler belli mikrop ve maddelere karşı özel olarak hazırlanmış maddelerdir. Mikropların yaptıkları zehirlerin (toksinlerin) etkisizleştirilerek vücuda dışarıdan verilmesiyle de bağışıklık kazanılır. Bu kazanılan bağışıklık mikroba karşı değil, o mikrobun zehrine karşıdır.

Pasif bağışıklık: Daha önce mikroplar veya toksinler ile karşılaşmış kişinin serumlarının başka bir kimseye zerk edilmesi ile olur. Burada serumu alınan şahıstaki antikorlar, verilen şahısta belli bir müddet için o hastalığa karşı direnç sağlarlar.
Mikroplar, aşılar veya toksoidlere (etkisizleştirilmiş zehirlere) karşı vücutta Antikor denilen savunma maddeleri yapılır. Aktif bağışıklığın müsbet tarafı vücuda uzun zaman, hatta bazı hastalıklardan sonra insana ömür boyu direnç sağlamasıdır. Pasif bağışıklık 2-4 hafta kadar devam eder. Başkasının serumu ile verilen antikorları vücut bu süre zarfında etkisiz hale getirir.
Pasif bağışıklık hepatitlerde (karaciğer iltihaplarında), difteri ve tetanos hastalıklarında kullanılmakta. Pasif bağışıklık, annedeki antikorların çocuğa geçmesi sureti ile de olur. Sütle geçen bu antikorlar sayesinde bebekler hayatlarının ilk devresinde hastalıklara karşı korunurlar.

Bağışıklık ile Benzer Yazılar:

9 Kasım 2016 Saat : 4:13

Bağışıklık Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed