Bartın ve Gezilecek Yerleri


Bartın ve Gezilecek Yerleri

Eski adı parthenia olan bartın’ın, eski parthenia dan Bartın’a dönüşme nedeni “Parthenios’dur.Bartın Irmağının antik çağdaki adı ise Parthenios,Yunan mitolojisinde,Tanrıların Babası Okenaus’ un çocukları olan yüzlerce tanrıdan birisi ve Sular Tanrısı’dır.
Sular İlahı veya Muhteşem Akan Su anlamlarına geliyorlar.Bir diğer anlamı Genç Kızlar için Koro Türküleri Genç Bakire ise, Tanrıça Athena’nın bir sıfatıymış…

Bartın Kentinin Parthenia adıyla anıldığı, zamanla Bartın’a dönüştüğü yazılı kaynaklar tarafından bilinmektedir.

Antik eserlerin en fazla olduğu yer Amasra ilçesidir. Dünyada tek olan Kuşkayası Yol Anıtı, kale ve kalenin üzerindeki armalar, iki kilise, Bedesten, İnziva mağarası antik kentin en güzel ve önemli eserleri arasındadır. Tiyatro (5000 kişilik), Forum, Şeref yolu, akropol ve nekropol gibi bölümler toprak altındadır.

Gezilmeli ve Görülmeli

Halilbey Camii (Yukarı Cami)
1872 yılında Halilbey tarafından yaptırılan kubbesiz, dikdörtgen planlı, iki sıralı 45 penceresi ile aydınlanan kargir yapıdır. Salon boyutu 12×13 m’dir.

İbrahimpaşa Camii (Orta Cami)
Bosna Valisi olan İbrahim Paşa tarafından yaptırılan ve yapım yılı bilinmeyen camii, tahmini 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülmektedir. 1864 ve 1897 yıllarında ikikez yangın geçirdiği, 1898 yılında yeniden yaptırılarak 1901 yılında ibadete açılmıştır.

1968 yılında yaşanan deprem sonrası tamir görmüştür. 12 penceresi büyük kubbenin etrafında, toplam 32 penceresi bulunmakta.Kare planlı, tek kubbeli ve tek minarelidir. Köşelerde blok kesme taş, diğer kısımları moloz taşlarla yapılmıştır. Altında 11 dükkan bulunmaktadır.

Şadırvan Camii (Aşağı Cami)
1903-1905 yıllarında halktan toplanan paralarla yaptırıldığı günümüze ulaşan bilgilerdendir. Minaresinin ise 1913 yılında yapıldığı şerefesinde bulunan kitabeden biliniyor.

Dikdörtgen planlı, duvarları köşelerde kesme taş, diğer kısımları tuğla ve moloz taştan harç ile yapılmıştır. Kırk penceresi sayesin de ferah iç mekanlara sahiptir. Minaresi, kuzeybatı köşesinde ve kesme  taştan çok köşeli olarak yapılmıştır. Altında dükkanlar bulunmaktadır.

Aya Nikolas Kilisesi
1319 yılında Bartın’da bulunan Rum Cemaati tarafından yaptırılmıştır. 1936 yılından itibaren bir süre Elektrik Santralı olarak kullanılmış, 1955 yılında restore edilip, Kültür Evi olarak hizmete açılmıştır.

Ebu Derda Türbesi
Peygamber efendimizin Sancaktarı Ebu Derda Hazretlerine ait olduğu söylenir. Fakat tarihi kaynaklara göre, Hicretin 50. yılında İstanbul’un kuşatılması sırasında buralarda bir süre kaldığı tahmin edilen Ebu Derda Hazretleri hatırasına türbe yapıldığı ve burasının manevi bir makam olarak kabul edildiği tahmin edilmektedir.
Türbenin, sağlam olmayan bir rivayete göre Bartın Müftülerinden Toscuoğlu Hacı Rıfat Efendi tarafından yaptırıldığı ve yapım yılı bilinmemektedir.

Eldeki bulunan kaynaklarda, takriben yüz yıl kadar önce tamamen yandığı, sonra onarıldığı anlaşılmaktadır.Günümüze sadece bir tane taş lahidi ulaşan ve yanında küçük bir cami ile kavşak suyu çeşmesi ve bir kuyusu bulunan türbe, manevi makam olarak fazlaca ziyaretçi çekmektedir.

Taşhan
1832-1835 yılları arasında Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılmış. 24,25 x 23,70 m.lik alana sahip, iki katlı, dikdörtgen planlı ve açık avlulu yapıdır.18 odası, 16 tonozlu bölmesi bulunmaktadır. Halen şahıs mülkiyeti altında ve ticari amaçla kullanılmaktadır. Kent merkezinde ki, Hükümet caddesindedir.

Dervişoğlu Hanı
1897 yılında Dervişoğlu Ali ve Osman Kardeşler tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgene yakın planlı, iki katlı ve revakları bulunmaktadırr. Birinci katta 7, ikinci katta 9 odası vardır. Yapısı taş ve tuğla olup, sonradan restore edilmiştir. Halen ticari depo olarak kullanılmakta ve karakaş caddesindedir.

Şehir Hamamı
1747 yılında Bartın Voyvodası Çalıkoğlu tarafından yaptırılmıştır. Yapının duvarları harçlı moloz taşları ile yapılmış, iki katlı soyunma yeri ise ahşaptır. Bir büyük, üç küçük kubbesi bulunmaktadır, ortasında küçük bir şadırvanı var. Ana mekan camekanlı Soymalık, Sıcaklık ve Külhan’dır.

Bartın ve Gezilecek Yerleri ile Benzer Yazılar:

24 Şubat 2014 Saat : 10:38

Bartın ve Gezilecek Yerleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed