Kudüs Nerededir ve Kudüs’ün Tarihi

Kudüs Nerededir ve Kudüs'ün Tarihi

Arapça olarak; El Kuds, Beyt ül Makdis ya da Beyt ül Mukaddes, İbranice Yerusalem olarak anılır. Eski ve yeni kent olmak üzere iki bölümden oluşur. İsrail ile Batı Şeria, 1967′den bu yana İsrail işgali altında bulunan Ürdün toprakları sınırında, Lut Gölü’nün (Ölü Deniz) 21 km, Tel Aviv’in 56 km güneydoğusunda, denizden 744 m yükseklikte ki Golgotha Tepeleri üzerinde bulunmaktadır.

Kent 1950′de İsrail Devleti’nin başkenti, 1980′de İsrail parlamentosu olan Knesset tarafından “Ebedi Başkent” olarak duyurulmuş olsa da, hiçbir ülke bunu kabul etmedi, bu yüzden yabancı ülke temsilciliklerinin hepsi Tel Aviv’de bulunmaktadır.

28 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Kuvay-ı Milliye Nedir, Kuvay-ı Milliye Neden Kurulmuştur?

Kuvay-ı Milliye Nedir, Kuvay-ı Milliye Neden Kurulmuştur

Kuva-yi Milliye Nedir?

Kuva-yi Milliye günümüz tükçesiyle Millî Güçler olarak tanımlanabilir.Kuva-yi Milliye, Kurtuluş savaşı yıllarında ülkeyi düşman işgaline karşı savunmak ve korumak için kurulan milli direniş örgütüdür.

Anadolu’yu, Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birlikleri tarafından işgal edildiği ve Mondros Mütarekesiyle ağır koşulların oluştuğu dönemde, çeşitli bölgelerde de Osmanlı ordusu silahlarının alınıp dağıtıldığı dönemlerde oluşan bir milli direniş örgütünün isimdir. Kuva-yi Milliye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk savunma kuruluşudur.

8 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı hakkında. Mercidabık Savaşı nedenleri ve sonuçları. Mercidabık savaşı tarihi, sonuçları ve kimler arasında yapılmıştır.

Mercidabık Meydan Savaşı Yavuz Sultan Selim‘in Mısır-Suriye Türk-Memluk İmparatorluğunu ortadan kaldırmak üzere giriştiği ve  ikinci seferinde kazandığı ilk zaferdir. Bu zafer sonunda Suriye’yi osmanlı imparatorluğu topraklarına katmıştır.

14 Aralık 2013
Okunma
bosluk

Katvan Savaşı

Katvan Savaşı – Katvan Muharebesi
Katvan Muharebesi, 1141 yılında Karahitay ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan muharebedir. Muharebe kesin olarak Karahitay kazanmıştır. Ahmed Sencer devletini yeniden toparlamıştı. Ancak Karahitay’ın engelini gören Ahmed Sencer, devletin topraklarını ele geçirmeyi düşünmüş bunun sonucunda savaş ortaya çıkmıştır. Karahitay ordusu Selçuklu ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı.

9 Aralık 2013
Okunma
bosluk

Haçova Savaşı

Haçova Savaşı (Haçova Zaferi)

Sultan Üçüncü Mehmed Han kumandasındaki Osmanlı ordusunun, Avusturya Arşidükü Maksimilyan’ın kumanda ettiği Alman, Macar, İspanyol, Leh, Çek, Slovak, İtalyan, Hollanda ve Belçika ordularına karşı kazandığı kesin zafer.

1595 yılında Sultan Üçüncü Mehmed Han (1595-1603) tahta geçtiği zaman Osmanlı kuvvetleri, Avusturya ve Alman kuvvetleri karşısında arka arkaya mağlubiyetler alıyordu.

29 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Hotin Seferi

Lehistan (Polonya) üzerine yapılan Osmanlı seferi (1621).

Leh kumandanları Zolkiewski ve Koniecpolsk, Hotin kalesinde, Dalmaçyalı Boğdan voyvodası Gaspar Gratiani’ye bağlı kuvvetlerle birleşerek Tuna’ya inmeğe başladılar. Ancak, Kantemir Mirza’nın adamları, Eflaklılar ve Erdellilerce desteklenen Özi valisi İskender Paşa’ya, Prut üzerinde Tutora’da (Çuçora) yenildiler (1620). Bu başarı üzerine II. Osman Han (Genç Osman), Lehistan seferine çıkmağa karar verdi.

21 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Malta Seferi

Malta’daki Hıristiyan korsanlara karşı 1565 yılında yapılan Osmanlı seferi.

Öteden beri, Malta’da üslenen Saint-Jean Şövalyeleri, Osmanlı gemilerine rahat vermiyorlar, korsanlık yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlardı. İstanbul’a kıymetli ticaret eşyası götüren büyük bir Osmanlı gemisine el koymaları, bardağı taşıran son damla oldu. 250 parça gemi ile Piyâle Paşa, 35 000 kara askeriyle beşinci vezir Mustafa Paşa, İstanbul’dan yola çıkarıldı.

18 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Zigetvar Seferi

Zigetvar (Sigetvar veya Szigetvar) Seferi

Kanunî Sultan Süleyman’ın son seferi; adını, kuşatılan Zigetvar kalesinden alır (1566). 1562’de Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında bir antlaşma yapıldı. Sekiz yıl süreli olan bu antlaşmaya göre, İmparator Ferdinand, Erdel’i Osmanlılara bırakıyor ve elindeki Macaristan toprakları için, yıllık 30 bin duka vergiyi kabul ediyordu.

9 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Estergon’un Fethi

Estergon’un Fethi

10 Ağustos 1543’te, Macar Krallığının en önemli şehrinin, Osmanlılar tarafından zaptı.

Estergon şehri, Budin’in 45 km kuzeybatısında, Tuna kıyısında Vaç dirseğinin kuzeyinde yer almaktadır. Onuncu yüzyılın sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Macar Krallığının başkenti oldu (996).

5 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Cerbe Deniz Savaşı

1560’ta vuku bulan ve Haçlı donanmasının hezimetiyle sonuçlanan, deniz savaşı.

Preveze yenilgisinin izlerini silmek isteyen Avrupalılar, Türkleri, Batı Akdeniz’den çıkarabilmek için, Turgut Reis’i Cerbe’de vurup askerini imha etmek gayesindeydiler. Ancak bu sayede Tunus ve Trablus, İspanya’nın eline geçerdi. Türklerin burayı yeniden ele geçirmeleri ise, yılları alırdı.

2 Kasım 2013
Okunma
bosluk

Rodos’un Fethi

Kanunî Sultan Süleyman Hanın, Rodos şövalyelerinin elindeki Rodos ada ve şehrini, 29 Aralık 1522’de ele geçirmesi.

Anadolu’nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672’de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680’de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka’dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır’a yönelik Haçlı seferlerinde üs olarak kullanıldı.

30 Ekim 2013
Okunma
bosluk
topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed