Edirne Ve Gezilecek Yerleri


Edirne zamanında bir dönem Osmanlı’ya başkentlik etmiş, nüfusu da 350,000’e ulaşmış ve Avrupa’nın 4. büyük kenti olmuştur. Sadece camilerinin sayısının sekseni bulduğunu söylemek bu konuda yeterli fikir vermeye yetebilir.

Edirne zamanla  giderek önemini kaybetmiş, nüfus 1915’te 135,000’e kadar düşmüş ve önce Rus, ardından Bulgar ve Yunan işgali altında kalmış ve  1922’de nihayet işgal sona ermiştir.

Osmanlı’nın kenti almasının ardından  Müslümanlığı kabul etmeyenlerin oturmayı sürdürdüğü kaleiçi eski yapılarıyla kentin tarihi çekirdeğini oluşturmaktadır.

Kentteki en önemli tarihi eser olan Mimar Sinan’ın ustalık eserim diye övdüğü Selimiye Camisi Türkiye’nin uluslararası mimari değerlerinin başta gelenidir. 22,202 metrekarelik alana yayılan külliyenin bir bölümü Türk-İslam Eserleri (Selimiye) Müzesi olarak düzenlenmiş. 1569-1575 Yılları arasında yapılan külliyenin maliyetinin, 27.760 kese akçeye mal olduğu bilinmektedir. Edirne’ye yaklaşırken uzaklardan dahi görünen caminin kubbesi 31.30 metre çapında, 43.28 metre yüksekliğindedir. Minarelerinin hepsi eşit yükseklikte,  70.89 metredir. Cami sadece mimarisiyle değil iç süslemeleri, çinileri ile de muhteşemdir.

Camiye giderken içinden geçilen Sera Park’ın köşesinde bulunan Mimar Sinan’ın heykeli her ne hikmetse yüzü camiye değil de ters tarafa cevrilmiştir.

Gezilmeli ve Görülmeli

Kentin Selimiye dışındaki başlıca camileri; bunların en eskisi  Bizans kilisesi yerine kurulan Yıldırım Beyazıd Camisidir (1397). Kent merkezindeki Eski Cami (1414), Tunca ırmağının sağında Gazi Mihal (1422), Gazi Mihal Köprüsü’nden girişte Şahmelek Paşa (1429), Ayşe Kadın (1469), Sitti Sultan (1482), Kadı Bedrettin (1530), Süleyman Paşa (1548) yapılış sırasıyla diğer camilerden başlıcalarıdır. II. Beyazıd Camisi (1488) ile Cumhuriyet Alanı’ndaki Üç Şerefeli Cami (1447) Selimiye’den sonra iki büyük camidir.

Kent merkezindeki tarihi çarşılardan olan Bedesten(1417) ve Ali Paşa Kapalı Çarşılarını(1569) gezmelisiniz. Ciğercileri ile  ciğer pişirip satan dükkanların oluşturduğu meşhur tek sokak Edirne’dedir.

Selimiye Camii’nin bünyesinde bulunan arastadan, bir çeşit kuvvet macunu olan Devr-i Misk satın alabilirsiniz. Badem ezmesi ve peynir şekeri de arastada satılan Edirne’ye özgü ürünlerdendir.

Padişahlariçin yaptırılan saraylardan Edirne Saray-ı Hümayunu Osmanlı Sarayları arasında Topkapı’dan sonra en büyük saraydır. Tıpkı Topkapı gibi, her padişahın yaptığı eklemelerle büyüyen saray, bakımsızlık ve doğa lafetler nedeniyle yok olmuş, sadece Sarayiçi denilen, Tunca Nehri’nin çevirdiği alanda bir köşk ve kule sadece günümüze ulaşabilmiştir.

Sarayiçi

Kentin doğu ucunda bulunan ve Sarayiçi denilen bu bölge,  tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı yerdir. Her yıl haziran sonu ile Temmuz başı arasında yapılan ve üç hafta süren güreşler sırasında Sarayiçi, bir panayır yerine dönmektedir.

Kırkpınar Güreşleri’nin kökeni 1354 yılına kadar uzanmatadır. Rumeli’de sefere çıkan ilk akıncı gruplarından biri, verdiği molada iki yiğit görüşe tutuşur. Daha önce de güreşen ama bir türlü yenişemeyen bu pehlivanları saatler sonra ayırmaya gelen arkadaşları ölmüş olduklarını görürler ve bu iki yiğit bir sögüt ağacının dibine gömülür. Geri döndüklerinde, mezarların olduğu yerden su çıkmış  ve buraya Kırklar Pınarı adını verirler. Bu yerin neresi olduğu konusunda herhangi bilgi yoktur.

Edirne Evleri

Edirne Evleri, savaşlar, yangınlar, istilalara karşı ayakta kalmayı başarmış örnekleriyle önemli sivil mimari değerlerdir. Özellikle Kaleiçi semti, farklı din ve inanışlardaki insanların  yaşattıkları ortak kültürün zaman içinde geliştirdiği, geleneksel konut anlayışının bütün evrelerini ve özelliklerini barındıran bir yerdir.  Edirne Evlerinin zengin kültürel mirasının geleceğe korunarak taşınması amacıyla projeler yürütülmektedir.

Edirne Çarşıları

Bedesten

Bedesten erken Osmanlı dönemi eserlerinden biridir. Sultan Mehmet Çelebi tarafından Eski Cami’ ye vakıf olarak 1418 yılında yaptırılmış değerli eşya ve mücevher satılan çarşı anlamına gelen Bedesten’in mimarı Alâattin ‘ dir . Yaklaşık 41×78 metre boyutlarında dikdörtgen biçimindeki yapı , sıra halinde 14 yüksek kubbe ile kapalıdır . Dört cephesinde toplam  54 dükkân yer alır. Basık sivri tonozla örtülü dükkânların alın kemeri hizasından geçen ahşap bir saçak bütün yapıyı dolanır.Her cephenin ortasında bulunan dört büyük kapısı vardır. İç mekândaki dört yüzde ise toplam 36 dükkân bulunur.

Arasta

Arasta , II. Selim ‘den sonra padişah olan III. Murat ‘ın Selimiye’ye gelir getirmesi için vakıf olarak yaptırmıştır. Mimar Sinan ‘ ın yaptığı ve üstü açık dükkanlardan oluşan çarşının karşısına da Mimar Davut Ağa tarafından yapılmıştır. 255 m uzunluğundaki Arasta ‘ da 73 kemer , 124 dükkân bulunmakta.

Semiz Ali Paşa Çarşısı

Ali Paşa Çarşısı , Kanuni’nin son Sadrazamı Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır . 1569 tarihli çarşı 300 metre uzunluğunda ve koridor şeklindedir. Dış duvarları kesme taş , üst kısımları tuğla örülü , kemerlerle bölünmüş ve beşik tonozla örtülü ve altı kapısı olan çarşıda 129 dükkan bulunuyor . 16. ve 17. yüzyıllarda ticari yaşamın en önemli merkezi olan çarşı 26 Eylül 1992 tarihinde büyük bir yangın geçirmiş ve yeniden restore edilerek 1997 yılında tekrar kullanıma açılmış.

Çeşmeler

Edirne’nin mimari yapıtları arasında çeşmelerin ayrı ve özel bir yeri vardır. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ve adına Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Çeşmesi denilen çeşme, Selimiye Camii’nin yanındaki Arasta’nın karşısındadır. II. Bayezit Camii önündeki Sinan Ağa Çeşmesi ve Tophane bayırındaki Yahya Bey Çeşmesi de günümüze ulaşan örneklerdendir.

Hamamlar

Günümüze ulaşan Edirne Hamamlarının çoğu II. Murat dönemine (1421-1451) aittir . Bu dönemden günümüze ulaşanlardan biri de 1421-22 yıllarında Tunca Nehri kenarında yaptırılan Gazi Mihal Hamamı’dır . Bu döneme ait bir başka hamam da Yusuf Paşa adındaki beylerbeyi tarafından 1428-29 tarihinde inşa ettirilen Beylerbeyi Hamamı ‘ dır .

Edirne Ve Gezilecek Yerleri ile Benzer Yazılar:

16 Aralık 2013 Saat : 8:52

Edirne Ve Gezilecek Yerleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed