Erzurum Ve Gezilecek Yerleri


Erzurum’un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II.Theodosios’ a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis’ ti, şimdiki Erzurum’ un yerinde kurulmuştu.
IV. asır sonuna doğru Roma imparatorluğu sınırları içine alınmış ve 415 tarihinde Theodosios’ un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur.  Urfalı Mateos’ a göre bu şehir Garin mıntıkasında Fırat’ın kaynağına yakın bir yerde bulunuyordu.

Belazurî. bölgeye hakim olan Ermenyakos’ un ölümü üzerine yerine geçen Kali adlı karısı tarafından kurulduğu için Araplarda Kalikala (Kali’ nin ihsanı) adını vermişlerdir. Belazuri Kalîkala’ yı dördüncü Ermeniyye şehirleri arasında sayar ve Ermeniyye şehirlerinden biri olarak kabul eder. X. asır İslam coğrafyacıları Kalikala şehri hakkında bize malumat vererek, doğuda ev eşyasının en önemlisi sayılan Kali (halı)nın burada yapıldığım ve adını bu şehirden almış olduğunu kaydetmektedirler.

Hudud alalam’ ın yazarı bu şehrin müstahkem bir kalesi bulunduğunu ve her taraftan gelen gazilerin burayı nöbet tutarak koruduklarım Ve şehirde tüccarların çok olduğunu bildirmektedir. Bugünkü Erzurum adı ise, Erzen’ in Selçuklular tarafından fethedilmesi üzerine ahalisinin Theodosiopolis’ e (Kalikala=Karin) göç etmelerine müteakip bu şehre Erzen ve Türk hâkimiyetinin ilk safhalarında bu adın sonuna, Meyyafarikin (Silvan) ile Siirt arasındaki Erzen’ den ayırmak ve Anadolu’ya ait olduğunu belirtmek üzere Rum kelimesi ilave edilerek, Erzen al-Rum denilmesinden kaynaklanmıştır. Selçuklular tarafından Erzurum’da basılmış paraların üzerinde şehrin adı Arzan al-Rum şeklinde yazılmıştır.

Tarih Öncesi Çağları
Erzurum ve çevresi özellikle son Kalkolitik ve Eski Tunç çağından itibaren yoğun iskana ve siyasi olaylara tanık olmuştur. Bunun sebebi en eski çağlardan beri önemli ticari ve askeri yolların kavşak noktasında yer almaşı, zengin akarsu ağım bünyesinde bulundurması ve doğal savunma zeminine sahip olmasıdır. Çevredeki sert iklim şartlarına rağmen.dağ silsileleri ve akarsu boylarındaki verimli ovalar tarıma ve bilhassa hayvancılığa uygun bir ortam oluşturmuştur. Karaz, Pulur ve Güzelova kazılarının tanıklığında, yaklaşık altı bin yıldan beri çevredeki yaşama biçiminin devam ettiği söylenebilir. Bölgede M.Ö. IV. binden itibaren çok kuvvetli bir kültür birliğinin olduğu da ortaya çıkmıştır.

Görülmeli Ve Gezilmeli
Erzurum´un simgeleri olan Ulu Camii ve Çifte Minareli Medrese mutlaka görülmeli. Ayrıca Hacı Bekir Hanı´ndan (Aşkale) Karasu Köyü (Aşkale) ve Merkez´e devam eden İpek Yolu da şehirde kültür turizminin önemli parçası. Ayrıca görülmesi tavsiye edilen diğer tarihi ve turistik yerler, Fidanlık, Uzunoluk ve Horasan Fidanlığı Orman İçi Dinlenme Yerleri, Ilıca Kaplıcası, Dumlu Ilıcası, Pasinler Çermiği ve Madensuyu, Tortum Çağlayanı, Erzurum, Aşkale, Cinis, Pırtın, Hınıs, Toprakkale, Kalecik, İspir, Oltu, Avnik, Bardız (Gaziler), Tortum, Ağca, Azort, Üngüzel, Hasankale ve Van Kaleleri, Kotarus (Citharizon) Kenti ve Kilisesi, Erzurum, Hınıs ve Pasinler Ulucamileri, Hatuniye Medresesi olarak da bilinen Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye, Ahmediye, Kurşunlu, Pervizoğlu, Şeyhler ve Kadıoğlu Medreseleri, Erzurum ve İspir Kale Mescitleri, Tepsi Minare (Saat Kulesi), Lala Paşa, Murad Paşa, Gülcü Kapısı (Ali Ağa), Boyahane, Caferiye, Kurşunlu (Feyziye), Pervizoğlu, Derviş Ağa, Gümrük, Bakırcı, Narmanlı, İbrahim Paşa, Şeyhler, Cennetzade, Topal Çavuş, Çarşı (Tuğrul Şah), Arslan Paşa, Sivaslı, Süleyman Han ve Bardız Camileri, Emir Saltuk (Melik Gazi), Karanlık, Gümüşlü, Cimcime Sultan, Rabia Hatun, Mehdi Abbas (Emir Şeyh), Evreni, Söylemez Ana, Söylemez Baba, Mısri Zinnun, Ferruh Hatun, Gülperi Hatun Kümbetleri, Taşhan (Rüstem Paşa) Kervansarayı, Gümrük, Cennetzade, Kamburoğlu ve Hacı Bekir Hanları, Boyahane, Lala Paşa, Kırk Çeşme, Murad Paşa ve Saray Hamamları, Çobandede, Derviş Ağa ve Küpeli Köprüleri, Erzurum Arkeoloji, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kongresi Müzeleri olarak sıralanıyor.

Ulu Camii
İlk adının Atabey Camii olduğu rivayet ediliyor. Cami 1179 yılında Saltuklular döneminde Melik Nasreddin Mehmet tarafından yaptırılmış. Karışık, iç içe ve grift mimarilerin bir örneği olarak şaheser.

Çifte Minareli Medrese
Ulu Cami´nin yakınında, mimarisi, planı ve süslemeleri ile bir başyapıt. Yapılış tarihi net değil ancak üslubu ve mimarisi ile 13.yy. sonlarına ait olduğu sanılıyor. Selçuklu Sultanı Alaettin Keykubat´ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olma ihtimali yüksek.

Rüstempaşa Medresesi
1544-1561 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman´ın sadrazamlarından Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığı biliniyor. Döneminin önemli yapılarından. İçerdiği kapısız dükkanlarla Erzurum´un ticari hayatındaki itimat, inanç ve doğruluğun sembolü.

Tepsi Minare
Kule orta çağlarda gözetleme kulesi olarak kullanılmış. 19.yy ortalarında yapıya barok usülü bir galeri ve saat eklenmiş. Kule 1124-1132 yılları arasında hüküm süren Abu´i Muzafferuddin Gazi tarafindan yaptırılmış.

Abrenk kilisesi
Tercan ilçesinin Üçpınar köyü yakınlarında bulunuyor. Kilise ile birlikte bir şapel ve iki adet de dikili taş bulunuyor.

Etkinlikleri:
İbrahim Hakkı Hz. Anma Haftası: Pasinler, 22-24 Haziran
Doğu Fuarı: Erzurum, 23 Temmuz-23 Ağustos
Çermik Festivali: Pasinler, 24-25 Temmuz
Kurtuluş Kupası Spor Müsabakaları: 12-19 Mart
Babalar Yarışı Kayak Müsabakası Haziran Ayı İçerisinde
Erzurum´un Kurtuluşu 12 Mart
Doğu Fuarı: 23 Temmuz-23 Ağustos
İspir Panayırı: 20-27 Eylül

İklimi:
Karasal iklim egemen olup, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçiyor. En uygun gezi ayları Haziran-Ağustos arasındaki dönem.

Erzurum Ve Gezilecek Yerleri ile Benzer Yazılar:

5 Kasım 2013 Saat : 5:06

Erzurum Ve Gezilecek Yerleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed