Farabi Kimdir? Farabi ve Hayatı


Farabi Kimdir

Farabi, 870 yılında Türkistan’ın Siderya (Seyhun) nehri ile Aris’in birleşim yerinde kurulmuş olan Farab (Otrar) yakınındaki Vasic adında küçük bir köyde doğdu ve Farablı diye anılır. Ebeveynleri İranlı soyundan, fakat ataları zamanında Türkistan’a göç etmişlerdir. Babası, Mehmed adında bir komutandır.

İlk öğrenimini doğduğu yerde yapmış, gençliğinde Türkistan’dan İran‘da göç ederek bir süre İran’ı dolaştı. İlim ve sanat merkezi Bağdat’a gelerek yüksek öğrenimini tamamladı. Böylece anadili olan Türkçe dışında Farsça ve Arapça dilini, hristiyan hocalardan da ilim dili olan Latince ve eski Yunanca dilini öğrendi.

Ebu Nasrı Farabi, Arısto” nun tüm eserlerini açıklayıp incelediği için Ustad-ı Sani, Hâce-i Sani, Muallim-i Sani gibi sıfatlarla anılmıştır. Bunlardan başka Ebu Nasri Farabi-i Türki, Hakim Farabi gisıl adı Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed bin Turhan bin Uzlug’dır. Batı kaynaklarında adı ”Alpharbius ya da Alphartabi” olarakta anıldığı iletilmiştir.

Ebu Bişr bin Yunus’tan Mantık, Ebu Bekr Ibn el Sarrac’dan dilbilgisi dersleri aldı. Harran Üniversitesinde felsefe çalışmaları yaptı ve burada Yuhna bin Haylan’dan aldığı eğitimle Mantık bilgisini ilerletti. Bağdat’a döndükten bir zaman sonra Mısır’a gitti ve 941 yılında Mısır’dan Halep’e gelerek Emir SeyfüddevIe Hemedani’nin sarayında bulunarak zamanının devlet adamlarından saygı gördü. Mütevazi bir hayat sürdüren Farabi, Emir’in teklif ettiği yüksek maaşı kabul etmeyip, ”Dört Dirhem”lik küçük bir ücretle yaşamayı kabullendi. Mısır’ da bulunduğu süre zarfında Türk kıyafeti ile dolaşmış ve Türkçe konuşmuştur.

XX. yüzyılda bile hakkında araştırmalarda bulunulan, eserleri yayınlanan Farabi, 950 yılında Şam‘da öldü ve Babüssagir’e gömüldü. Cenaze namazını Emir Seyfüddevle’nin kıldırdığı yönünde rivayetler bulunmaktadır.

Farabi’nin hayatını kısaca özetleyecek olursak, Medrese öğreniminden sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptı. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu. Arap ülkelerinde yaşadı. 950 tarihinde de Şam’da vefat etti.

Psikoloji ve metafizik üzerine yazdığı kitapları büyük ölçüde kendi çalışmalarıdır. Müzik üzerine de Müzik Kitabı(Kitab’ül-Musika) adında bir kitap yazmıştır. Müzik sanatı ve bilimi üzerine büyük bir uzman idi ve müzik notaları bilgisine katkıları yanısıra, birkaç müzik enstrümanı da icat etmiştir. Kitaplarının çoğu kaybolsa da, 43 mantık , 11 metafizik, 7 ahlak , 7 siyaset bilimi , 17 müzik, tıp ve sosyoloji üzerine ve 11′i tefsir kitabı toplamda 117 eseri bilinmektedir.

Farabi‘nin düşüncesi, ölümünden yüzyıllar sonra bile etkisini sürdürmüş, Osmanlı ulemaları tarafından okunan ve sık incelenen eserlerden olmuştur.

Bazı Eserleri:

  • Kitabu’l-Cem beyne reyey el-hakimeyn (İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması)
  • Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
  • Medinetü’l-Fadıla (Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
  • Risale fi Ma’anii’l-Akl(Aklın Anlamları)
  • İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik)
  • Tasilü’s-Saâde

.

Farabi Kimdir? Farabi ve Hayatı ile Benzer Yazılar:

5 Mayıs 2014 Saat : 11:14

Farabi Kimdir? Farabi ve Hayatı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed