Hacet Namazı, Hacet Namazı Kılınışı, Hacet Duası ve Meali


Hacet Namazı, Hacet Namazı Kılınışı, Hacet Duası ve Meali

Uhrevî yada dünyevî bir isteği ve muradı olan kişi, abdest alıp, yatsı namazından sonra iki veya dört rek’at, bir görüşe göre de 12 rek’at namaz kılar. Ve Allah’a hamd ü senâ ve Resûlüne salâvatta getirirerek, hâcet duasını okuyup istek ve dileğini Allah’a arzeder.

Hacet Namazı bir haksızlığa maruz kalındığında, bir eşya yitirildiğinde, bir kimseden haber alınmadığında kılınıp dua edilebilir. Geniş zamana yayılan bir dert veya arzunuz bulunuyorsa Yatsı yada teheccüt namazından sonra hacet namazı kılınır.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı, iki, dört veya on iki rekât olarak kılınabilir. Efendimizin (s.a.s) rivayetine göre ilk rekâtta Fatiha ardından üç defa Âyetel-Kürsî, diğer rekâtlarda da Fatiha süresinden sonra İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Hacet namazı bitince Allah’a hamd ve sena, Resûlullah’a salat ve selam sonra da, peygamberlerin duaları eklenerek bir hacet duasının okunması sünnettir.

Hâcet duası:

Allahümme innî es’elüke tevfîka ehli’l-hüdâ ve a’mâle ehli’l-yakîni ve münâsahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbüde ehli’l-verâi ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfük. Allahümme innî es’elüke mehâfeten tahcizünî an ma’siyetike hattâ a’mele bi-tâatike amelen estehikku bihi rıdâke ve hattâ ünasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasihate hubben leke ve hattâ etevekkele aleyke fi’l-ümûri ve husne zannin bik. Sübhâne Hâlikı’n-nûr…

Meâli:

Allah’ım! Senden hidâyet ehlinin başarısını, yakîn ehlinin amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, senin rızâna rağbet gösterenlerin talebini, takvâ ehlinin ibâdetini, ilim ehlinin irfanını isterim ki, senden hakkıyle korkayım. Allah’ım! Senden öyle bir korku isterim ki, o beni sana isyandan men’etsin, tâ ki sana itâat ile öyle amel edeyim ki onunla senin rızâna ereyim, senden korkarak samimiyetle sana döneyim, sırf senin sevgini kazanmak için hâlis nasihat edeyim, her işte sana güvenip sana dayanayım sana güzel zan besliyeyim… Nûrun yaratıcısı olan Allah, her türlü nekâis ve kusurlardan münezzehtir.

Hacet Namazının Kılınışı:

Hacet Namazına niyet edilir. Ve tekbir getirilerek,

Birinci Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî,

İkinci Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

İkinci Rekâtın sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Üçüncü Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Dördüncü Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Dördüncü Rekâtın sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları.

Namazdan sonra dua edilir ve hacet ne ise dua edilerek Allah’tan o istenir.

Hacet Namazı, Hacet Namazı Kılınışı, Hacet Duası ve Meali ile Benzer Yazılar:

7 Mayıs 2014 Saat : 12:07

Hacet Namazı, Hacet Namazı Kılınışı, Hacet Duası ve Meali Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed