İstihare Namazı ve İstihare İle İlgili Hadisler


İstihare Namazı ve İstihare İle İlgili Hadisler

İstihare Namazı :

Bir kişinin veya işin, hayırlı mı hayırsız mı olduğunu anlamak için abdest alıp, iki rekat namaz kılınır ve yatılır. Buna istihare namazı denir.  Namaz kıldıktan sonra aşağıda Türkçe okunuşu ve anlamını yazdığımız istihare duası okunur,hiç kimseyle konuşmadan sağ tarafına yatılıp dilediği şeyi düşünerek yatılmalıdır. Bir işe başlayacağınız veya bir işten ayrılacağınız zaman, istihare duasını okuyarak Allah’ım istediğim düşündüğüm şey benim dünya ve ahiret hayatım için hayırlı ise bunu mübarek eyle denir. İstihare haram bir iş için yapılmaz. Rüyada renk görmenin de bir önemi yoktur.

İstihare ile ilgili hadisler:

(Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.) (hakim)

(İstiharede bulunmak ve kadere rıza göstermek kişinin mutlu olacağına, bunun aksi ise, kişinin mutsuz olacağına alamettir.) (tirmizi)

“Allah’a istihare, kişinin saadet vesilelerinden biridir.” (Buhari)

İstihare Duasının  Türkçe Okunuşu:

Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

İstihare duasının anlamı :

Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorum. Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer sen bu işin benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli olduğunu biliyorsan bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.

İstihare Namazı ve İstihare İle İlgili Hadisler ile Benzer Yazılar:

28 Nisan 2014 Saat : 12:39

İstihare Namazı ve İstihare İle İlgili Hadisler Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed