İstiklal Marşının Kabul edilmesi (12 Mart 1921)


İstiklal Marşının Kabul edilmesi

İstiklal Marşı, yurdumuz düşman işgaline uğradığı zorlu felaket günlerinde hazırlanmıştır. Saldırgan düşmana karşı Anadolu’da tutuşan heyecanı haretlendirecek, vatan sevgisini ve inancını canlı tutacak, milleti coşturacak bir marşın hazırlanması fikri, o dönemde Genel Kurmay Başkanı olan İsmet (İnönü) Paşa dan geldi.

İsmet İnönü böyle bir marşın Fransız ordusunda var olduğunu ve böyle bir marşın bizim ordumuz için de faydalı olacağını o dönemin Milli Eğitim Bakanlığına iletti. Milli Eğitim Bakanlığı da bu düşünceyi benimseyip bu konuda bir yarışma düzenledi.

Beğenilen güfte için 500 lira para ödülü verilecekti. Yarışma için 734 şiir yarışmaya gönderildi. Bir kurul tarafından şiirler titizlikle incelenip 6 tanesi ayrıldı. Ama hiçbiri beğenilmedi. Çünkü hiç biri marş olacak değerde olmadığı düşünül dü.

O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy’un yarışmaya para ödülünden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığı öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi şairin Meclis’teki sıra arkadaşı olan Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Bey’den yardım istedi.
Hasan Basri Bey ise sonrasını şöyle anlatyor:
Akif Bey yanımda olduğu bir zaman,elime bir kağıt parçası aldım, onun dikkatini çekecek bir şekilde yazmaya başladım.
Ne yazıyorsun? Diye sordu.
Ben de.
Marş…İstiklal Marşı yazıyorum dedim.
Akif Bey,
Yahu sen nasıl adamsın? Seçilecek şiire para ödülü verileceğini bilmiyor musun? Sonunda para ödülü olan bir işe nasıl katılırsın?
Ben de,
Yarışma kaldırıldı? Seçilecek şiire ne para ne de ödül verilecek. Milli Eğitim Bakanı bana güvence verdi. Dedim…
Ya, o halde yazalım dedi.Mehmet Akif Ersoy.

İşte bu şekilde yazılmaya başlanan ve 48 Saatte tamamlanan İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli Eğitim Bakanlığının seçici kuruluna sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, daha önce seçilen 6 şiirle beraber Akif’in şiirini Ordu Komutanlarına gönderdi. Onlardan, şiirlerin askerlere okunmasını, beğenilenlerin sıralanmasını istedi. Komutanlar, sonucu kısa sürede bildirdiler. Hepsi Mehmet Akif’in şiirini birinci sıraya koymuşlar. Bundan sonra yapılacak iş, İstiklal Marşı’nın T.B.M.M’nde kabul ettirmekti. Marş, ilk olarak Meclis’in 1 Mart 1921 Günü yaptığı ikinci oturumunda ele alındı.

Başkan Mustafa Kemal’in söz hakkı vermesi üzerine Hamdullah Suphi kürsüye geldi ve sık sık alkışlarla kesilen şiiri okudu ve son seçimin Meclis’e ait olduğunu söyledi. O Gün oylama yapılmadı. Şiirle ilgili konuşmalar ve oylama, 12 Mart 1921 günü öğleden sonra yapılan oturumunda yapıldı. Bazı milletvekilleri, bir komisyon kurularak şiirin yeniden incelenmesini, bazıları da hemen görülüp karara bağlanmasını istediler. Uzunca tartışmalardan sonra, şiirin kabulü için verilen 6 önerge benimsendi ve İstiklal Marşı çoğunluk oyuyla kabul edildi.

Şiirin bestelenmesi için yapılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924’te Ankara’da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etti. Bu beste 1930 yılına kadar çalındı, ama 1930 yılında değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı orkestrası şefi olan Osman Zeki Üngör’ün 1922 de hazırladığı ve bugünkü çalınan beste yürürlüğe kondu. Marşın armonilenmesini Edgar Manas, bando düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer  yapmıştır.

İstiklal Marşının Kabul edilmesi (12 Mart 1921) ile Benzer Yazılar:

8 Mart 2014 Saat : 12:57

İstiklal Marşının Kabul edilmesi (12 Mart 1921) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed