Kelime-i Şehadet’in Manası ve Arapça Yazılışı


Kelime-i Şehadet'in Manası ve Arapça Yazılışı

Kelime-i Şehadet

Kelime-i şehâdet (Arapçada: شهادتان, Türkçede: Tanıklık sözü), İslam inancında   Kelime-i şahadetin anlamı Allah’tan başka ilah olmadığının beyanı olan bir ibaredir.

Şehadet etmek İslam dinine göre İslam’ın beş şartından biri ve birincisidir.

Kelime-i Şehadet’in  Arapça yazılışı:

اَﺷْﻬَﺪُ اَنْ ﻟَﺎٓ اِﻟٰﻪَ اِﻟَّﺎ اﻟﻠّٰﻪُ وَاَﺷْﻬَﺪُ اَنَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًا ﻋَﺒْﺪُهُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ

 Kelime-i Şehadet’in Manası:

Okunuşu: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû verasûluhü.

Ben şehâdet ederim ki, Allah Teâlâ’dan başka ilah yoktur. Ve gene şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah Teâlâ’nın kulu ve Rasûlüdür.

La ilâhe illallah, Allah’tan başka ilah yoktur manasına gelir.

Kim bu kelimeyi, manasını bilerek söyler, gereğiyle amel eder açık ve gizli şirkten sakınırsa, ibadeti tam bir itikatla yalnız Allah’a has kılıp ve amel ederse, işte o gerçek bir mümindir.

Kim “La ilahe illallah” deyip inanmadığı halde zahiren amel ederse, o da münafıktır. Kim bu kelimeyi diliyle zikreder, fakat onu bozacak kötü amellerden kaçınmazsa ve Allah’a şirk koşarsa o da müşriktir.

La ilahe illallah’ın ,manasını bilip ve bu mananın gereği gibi Allah’a ibadet etmektir.

İbadet, Allah’ın hükümlerini kabul edip, beşeri kanunlara uymamak ve reddetmek, insan ve cinlerin şeytanlarının vesvese soktuğu, çıkardığı bütün hurafe ve bidatleri ortadan kaldırmak, bu kelimenin ameli gereklerindendir.

Kur’an-ı Kerim’de:

“Yoksa onların dinde Allah’ın izin vermediği bir şeyi kendileri için din gösteren ortakları mı vardır?” (Şura: 42/21) “…Eğer siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki müşrik olursunuz…” (En’am: 6/121)2

Kelime-i Şehadet’in Manası ve Arapça Yazılışı ile Benzer Yazılar:

14 Mart 2014 Saat : 12:41

Kelime-i Şehadet’in Manası ve Arapça Yazılışı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed