Kıyamet Ne Zaman Kopacak ve Nasıl Olacak?


Kıyamet Ne Zaman Kopacak ve Nasıl Olacak

Kıyamet 

Kıyamet kelime anlamı yalnız kalkmak, diriltilmektir. Dünyanın sona erdiği  ve bütün canlıların helak olduğu güne vede  bütün ölülerin tekrar diriltildiği  güne de  Kıyamet denir.

Kıyâmet, İslâm’ın  temel inancı olan Âhiret hayatının ilk aşamasıdır. Ölümden sonra  yeniden dirilişle birlikte olacak olan  Haşr, Hesap, Mizan, Cennet ve Cehennem gibi hadiseler Kıyâmetle vuku bulacak  durumlardır.  Kur’an-ı Kerim’de
Kıyamet  kelimesi  70 defa geçmekte ve  çeşitli isimlerle anılmaktadır.

Kıyametin Kur’an-ı Kerimde geçen çeşitli isimler;

Yevmü’l-Kıyâme (Kalkış günü , Diriliş günü), el-Saa (Saat), Yevmü’l-Âhir (Son Gün), el-Âhire (Gelecek Hayat), Yevmü’d-Din (Ceza Günü), Yevmü’l-Hesap (Hesap Günü), Yevmü’l-Fası (Karar Günü),Yevmü’l-Cem (Toplanma Günü), Yevmü’l-Hulud (Sonsuzluk, Sonsuzlaşma Günü), Yevmü’l-Ba’s (Diriliş Günü), Yevmü’l-Haşre (Pişmanlık Günü), Yevmü’t-Teğabün (Kusurların Ortaya Çıktığı Gün), el-Karia (Şaşırtan Felâket), en-Naşiye (İnsanı Dehşete Düşüren Felâket), et-Tamme (Herşeyi Kuşatan Felâket), el-Hakka (Büyük Hakikat) ve el-Vakıa (Büyük Olay).

Kur’an-ı Kerim’de Kıyamet Olayı

 • Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! (Hacc,1)
 • Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. (Hac,7)
 • İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye, kadar hep şüphe içindedirler. (Hac,55)
 • O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. (Hicr,85)
 • Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl, 77)
 • Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. (Furkan,11)
 • Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. (Kamer, 46)

 Ne Zaman Kıyamet Kopacak?

Kur’an-ı Kerim, Kıyâmet’in  kesin olacağını, yakın olduğunu, hatta nasıl olacağına dair  tasvirler verdiği halde ne zaman olacağı  konusunda bir açıklama yapmaz. Kıyâmet doğrudan  Allah’ın dilemesine bağlı  ve O’ndan başka  bu konuda kimsenin bir bilgisi yoktur.Kur’an-ı Kerim’de;

 • Kıyâmet saatinin bilgisi şüphesiz Allah katındadır” (Lokman, 34)..
 • De ki: ‘Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz” (A’raf, 187)
 • Kıyâmet’in ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Senin neyine gerek onun zamanını bildirmek. Onun nihayeti ancak Rabbine aittir” (Nâziât, 42-44).

Kıyametin Oluş Şekli;

Kur’an-ı :Kerim, kıyâmet’in  nasıl olacağına dair  ayrıntılı ve dehşet verici açıklamalar yapar.

 • Sura üflenince, Allah’ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. (Zümer, 68)
 • Kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir… (Hac,1-2)
 • O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz. (Meâric,8-10)
 • Gökyüzü yarıldığı zaman,Yıldızlar döküldüğü zaman,Denizler birbirine katıldığı zaman,Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, (İnfitâr, 1-5)
 • Güneş katlanıp dürüldüğünde, Yıldızlar döküldüğünde, Dağlar yürütüldüğünde,Gebe develer salıverildiğinde,Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,Denizler kaynatıldığında, Ruhlar birleştirildiğinde, Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda, Hangi günah sebebiyle öldürüldü?diye.Defterler açıldığında,Gökyüzü sıyrılıp alındığında, Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında,” (Tekvir, 1-13).

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ve Nasıl Olacak? ile Benzer Yazılar:

4 Nisan 2014 Saat : 11:50

Kıyamet Ne Zaman Kopacak ve Nasıl Olacak? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed