Kuantum Fiziği Nedir ve Klasik Fizik ile Kuantum Fizik Arasındaki Fark


Kuantum Fiziği Nedir ve Klasik Fizik ile Kuantum Fizik Arasındaki FarkKuantum fiziği nedir?
20. yüzyılın ilk yarısında Kuantum mekaniğinin temelleri, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli gibi bilim adamları tarafından atılmıştır. Belirsizlik ilkesi, Planck sabiti,anti madde, kara cisim ışınımı,alan teorileri, dalga kuramı, gibi kavram ve kuramlar bu alanda geliştirilmesiyle, klasik fizik sarsılmış ve değiştirilmiştir.

Klasik fizik, yani klasik teorik fizik, evrende olagelen makroskobik alandaki fiziksel olayların, çoğunu açıklayabiliyor. Atom fiziğinde, kuantum mekaniksel parçalar (elektron foton) gibi fiziksel olayların meydana geldiği mikroskobik alanı klasik mekanik pek açıklayamaz.

Klasik fizik ile kuantum fizik arasındaki fark

1- Klasik teorik fizikte, büyük parçalar her zaman küçük taneciklerden oluştuğu tezi savunulur.
2- Kuantum fiziğinde Taneciklerin dalga karakterinde hareket ettiği düşünülür ve bu düşünce birçok matematiksel işleme dayanır.
3- Cisim bütün olarak incelenir ve newton formalizasyonu uygulanır. Cismin ve taneciklerin hareketini değil, kütle merkezinin hareketini inceler.
4- Taneciğin enerjisi ve gerekli büyüklükler, Schrödinger dalga denklemindeki yerine yazılarak denklem çözülür. ”Pisi” ruh anlamına gelir.
5- Taneciğin gelecekteki durumu ve ilk durumda verilen enerjisi, momentum gibi büyüklüklerle tespit edilir.Yine cismin üzerine etkiyen kuvvetle de bu belirlenir.
6- Taneciğin ilk durumu kesin olmadığı için gelecekteki durumu da kesim bilinmez ve tespit edilemez, kuantum mekaniğin saptamak istediği ve arasındaki ilişkiyi araştırdığı büyüklükler olasılıklardır. Bu maddelerden yola çıkıldığında, klasik teorik fizik geçersiz yaklaşımı doğru değildir. Bunun yerine klasik teorik fizik, kuantum fiziğinin bir yaklaşımıdır demeliyiz. Bir özel durumdur ifadesi daha doğrudur.
7- Klasik fizikte uzay ve zaman devamlı ve süreklidir. Kuantum Fiziğinde ise süreksiz ve kesiklidir. Bu yönden Klasik fizikte nesnelerin özellikleri hep değişkendir. Oysa Kuantum Fiziğinde tüm bu değişkenler ani sıçrayışlarla bir durumdan diğerine geçiş olur şeklindedir.
8- Klasik fizikte determinizm yani belirlilik vardır. Oysa Kuantum fiziğinde olaylar determinist gelişmezler. Daima belli bir olasılık yüzdesi devamlı bulunur.
9- Klasik fizikte bulunan determinizm nesnellikle beraber gider. Yani, nesneler birbirinden bağımsız oldukları ve her bir nesnenin çevresinden yalıtılarak incelenebileceği inancı ve görüşü bulunur. Oysa Kuantum Fiziğinde nesneler birer enerji dalgası olarak görülür, klasik anlamda nesnellik kaybolmaktadır. Yerine bütünsel bir etkileşim ve evrende sıçramalarla değişim kavramları olduğu ileri sürülmektedir.
10- Kuantum Kuramı gözlenenle gözleyeni ayrı saymaz. Biri diğerini etkileyip değiştirebilir. Bu nedenle bağımsız nesne kavramı yoktur ve etki edip dönüştürme yeteneği sadece canlılara ait olmadığı da söylenebilir.

Kuantum Fiziği Nedir ve Klasik Fizik ile Kuantum Fizik Arasındaki Fark ile Benzer Yazılar:

9 Nisan 2014 Saat : 7:10

Kuantum Fiziği Nedir ve Klasik Fizik ile Kuantum Fizik Arasındaki Fark Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed