Mardin ve Gezilecek Yerleri


MARDİN VE GEZİLECEK YERLERİ

Mardin ili , mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerler yönünden,  Güneydoğunun şiirsel kentlerindendir. Mardin’de, farklı dini inanışlar, sanatsal açıdan  tarihi  camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserleri bulunan güzel bir ilimizdir. Mardin, İpek Yolu üzerindedir, 5 han ve kervansarayı bulunmaktadır.


Mardin’de gezebileceğiniz yerler;
Mardin Müzesi
Mardin Müzesinde, Eski Tunç, Orta Tunç, Geç Tunç, İlk Demir Çağı, Assur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı zamanına ait seramikler, damga ve silindir mühürler, sikkeler, kandiller, figürinler, gözyaşı şişeleri, takılar ve vazolar görülmeye değer.  Müzede arkeoloji ve etnografya sergi salonları, kütüphane, konferans ve dinlenme salonları da bulunmaktadır.

Dara Ören Yeri
Mardin’in 30 km. güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünde yer alıyor. Eski Mezopotamya’nın en önemli kentlerinden biri olan Dara, bugün ise küçük bir köy yerleşmesi şeklindedir.  Büyük İskender’le Pers İmparatoru Darius’un savaşına sahne olmuş bu antik yerleşim İran Hükümdarı ünlü “Darayuvaşi” tarafından kurulmuş ve çeşitli dönemlerde İranlılarla Romalılar arasında elden ele geçmiştir. Kent, 7. yüzyıl sonlarına doğru Emevilerin, daha sonra Abbasilerin, 15. yüzyılda da Türklerin hâkimiyetine katılmıştır. Tarihi kalıntılar arasındaki büyük kesme taşlar ve bulunan sikkelerden Dara’nın geçmişte büyük ve görkemli yapılara ve zengin hazinelere sahip olduğu bilinmektedir.

Kaya içine oyularak yapılmış olan  Dara kenti, çevresi ile birlikte geniş bir alanı kapsamakta, kentin doğusunda bulunan kaya mezarları da Kuruçay’a kadar uzanıyor. Çevresi 4 km’lik bir surla çevrili olan kentin güney ve kuzeye açılan iki kapısı bulunmaktadır. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 m. yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuş. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen bulunmaktadır. Köyün kuzeyinde, güneye doğru inen kayalar oyularak muhteşem bir su bendi inşa edilmiş olup, bentte bugün hala su bulunmaktadır. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma dönemine kadar ulaşan mağara evlerbulunmaktadır.

Gırnavaz Höyüğü
Nusaybin’in 4 km. kuzeyinde, Habur Nehri kollarından biri olan Çağ Deresi’nin doğusunda tahmini 300 m. çapında ve 24 m. yüksekliğinde, höyük karakterinde bir yerleşim yeridir. Arkeolojik bir merkez olarak ilk kez 1918 yılında bilim dünyasına tanıtılan Gırnavaz, daha sonra çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 1991 yılına kadar yürütülen çalışmalarda Gırnavaz’ın MÖ. 4. binden MÖ.7. yüzyıla kadar  yerleşim yeri olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kazılar da ortaya çıkarılan mezarlarda paha biçilmez metal silahlar, süs eşyaları, vazolar, kandiller, mühürler ve tabletler bulunmuştur. Farklı mimarisi olan bu şehir, Fatih, Rabbat gibi kale, mağara, kilise ve manastırlarıda gezebilirsiniz.

Mardin Müzesi, Deyrulzaferan Manastırı ve Kasımpaşa Medresesini görmeden, Badem şekeri, leblebi, ceviz sucuğu tatmadan, Telkariden gümüş işleme almadan ve Kiraz Festivaline gitmeden sakın Mardin’i gezdim demeyin.

Mardin ve Gezilecek Yerleri ile Benzer Yazılar:

17 Ocak 2014 Saat : 9:02

Mardin ve Gezilecek Yerleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed