Matematiği İlk Kim Buldu ve Kullandı


Matematiği İlk Kim Buldu ve KullandıMatematiği Kim Buldu

Matematiğin icadı konusunda tek bir kişi veya topluluktan bahsetmek yanlış olur. Matematik dünya üzerinde bir çok medeniyette kullanılan bir tekniktir. Yaşayan her medeniyet, kendi zaman ve hayat tarzlarına göre matematiği bir ihtiyaç olarak kullandılar. En eski kayıtlarda, Matematiği kullanan medeniyetler arasında Mayalar, Hintliler, Yunanlılar, İslam Medeniyetleri ve Çinlileri bulunmaktadır. Her medeniyetin matematik kullanımı zaman içerisinde gelişmiş ve dünya çapına yayılmıştır. Sonunda Matematik, bugün bildiğimiz biliminin standartlarına ulaşılmıştır.

Tarihte matematiksel düşünce, ölçme, borç, vergi, astronomi hesapları gibi problemlere, çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başlamıştır. Matematik diğer bilimlerle arasındaki sıkı etkileşim sebebiyle çok hızlı gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin sonunda matematik içinde çok sayıda ayrı dal ortaya çıkmıştır. Bu dallar Cebir, analiz, aritmetik, istatistik, geometri, kümeler kuramı, sayısal çözümleme, olasılık kuramı ve trigonometri vb. sayabiliriz.

Matematik bilimi, diğer bilim dalları gibi deneysel ispat yoluyla kanıtlanamadığından, tarih içerisinde Sezgisel, Biçimsel, Geleneksel ve Mantıksal Matematik gibi farklı görüşler de doğmuştur.

Matematik biliminin gelişim gösterdiği ilk çağlara bakıldığında Sümer, Babil, Çin, Mısır ve Eski Yunan izlerine de rastlanır. Milattan önceki dönemde Babiller, modern matematiğin şekillenmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Daha da eski dönemlere bakıldığında, ortaya çıkan matematik kavramları, ticaret ve depolama ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan basit toplama çıkarma işlemlerinden ibarettir.

Yapılan kzılarda M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından kayıt edilmiş, ticari anlaşma ve vergilendirme belgesi bulunmuştur ve bu belgelerin büyük bir kısmında temel matematik kavramları kullanılmıştır. Gize Piramitleri’nin yapılışından, eski Mısır’da ileri bir cebirsel bilgi olduğu belli olmaktadır. Mısır rahiplerinin karmaşık astronomi hesapları yaptığı düşünülmektedir. Güney Amerika medeniyetlerindeki astronomi konusunda, matematik bilgisi unutulmamalıdır.

Matematiği İlk Kim Buldu ve Kullandı ile Benzer Yazılar:

9 Nisan 2014 Saat : 4:48

“Matematiği İlk Kim Buldu ve Kullandı” için 1 Yorum

  1. simge ylmz diyor ki:

    günümüzde kullandığımız matematiği babilliler kullanmıştır. fakat matematiği kimin ve nerde bulunduğu herkesin aklında soru işareti bırakıyor. çünkü bu bilinmemekle beraber düşünceler yürütülemiyor.

Matematiği İlk Kim Buldu ve Kullandı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed