Mısır Piramitleri ve Özellikleri


Mısır Piramitleri ve Özellikleri

Mısır’da bulunan piramitler dünyanın 7 Harikasından biridir. Ehramlar olarak da bilinen Mısır piramitleri, çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının (Firavun) mezarları üstüne yapılan anıtsal yapılardır.

Orta ve Güney Amerika’da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından da benzer yapılar yapılmış, fakat gerçek piramitler Mısır’dadır.Yunanca pyramis sözcüğünden türemiş olan piramitler taş ya da tuğla kullanılarak yapılmıştır.

Dörtgen bir taban üzerinden yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir. Mezar odası genellikle piramidin üzerine inşa edildiği kayanın içine oyulmuştur.

Eski Krallık’ta 2. hanedan döneminin sonuna kadar, krallar ve soylular mastaba denen mezarlara gömülürlerdi. Mastabalar, dikdörtgen biçimli, yan duvarları içeriye doğru eğimli ve üst yüzeyi düz olan daha yani üstü kesik bir piramide benzeyen anıtmezarlar. 3. hanedan döneminde , kral mezarlarında taşlar kullanılmaya başlandı. İlk piramit, Kahire’nin yakınında Sakkara’da ünlü mimar İmotep tarafından yapıldı. Kral Zoser için yapılan ve üst üste konmuş altı mastabadan oluşan bu anıtmezara Basamaklı Piramit denmiştir.

Kutsal sayılan ve ölmüş krala armağanların sunulduğu bir tapınak olan Basamaklı Piramit ve ek yapıları geniş bir duvarla çevrelenmiştir. 60 metre yüksekliğinde ve kireç taşından yapılan bu piramit Eski Mısır’ın en güzel anıtlarından birisidir. Yapının altından toprağın içine uzanan 11 geçitte kral ve bazı soylu kişilerin pembe granit ve albatrdan (kaymak taşı) yapılma lahitleri bulunuyor.Bu lahitler, daha önceden çalındığı için bu kişilerin mumyalanmış cesetleri bulunamamıştır.Bölgede daha birçok piramidin yapıldığı düşünülmektedir. 1953’te Sakkara’da 3.hanedan döneminden kalma tamamlanmamış bir başka basamaklı piramidin kalıntıları bulunmuştur.

Mısır Piramitleri ve özellikleri2

En bilinen piramitler, Kahire’nin güneyinde Gize’de bulunan üç piramittir. Bu piramitler 4. hanedan döneminden kalmıştır. En büyüğünü Yunanca adıyla Firavun Keops yaptırmış. Keops Mısırlılar’ca Khufu olarak adlandırılır.
Keops Piramidi’nin taban kenarlarının uzunluğu yaklaşık 230 metre ve yüksekliği ise 146 metredir.Dış kaplaması aşındığı için bugün yüksekliği 9 metre daha azdır.Kayalık zemine oturan piramidin dış bölümü kireç taşı ve granittendir. Tüm yapıda her biri ortalama 2,75 ton ağırlığında olan, toplam 2,3 milyon taş blok kullanılmıştır.

Piramidin yapımında kullanılan kayalar Nil ırmağının karşı kıyısından getirilmiş, kireç taşı Kahire yakınlarından, granit ise Assuan’dan temin edilmiştir.

Keops’un ardından Kefren ve Mikerinos tarafından yaptırılan diğer ünlü iki piramit, ilkine göre daha küçük.Her üç piramit de yağmalandıkları için, içlerindeki eşyaların çoğu kaybolmuştur.5. ve 6. hanedan kralları da Gize ve Abu Şir’de birçok piramit yaptırmışlar. 11. ve 12. hanedan krallarının piramitleri daha çok Dahşur, Havara ve el-Lahun’da bulunuyor.Bu dönemden sonra, soylulara mezar olarak kullanılan piramitlerin yapımına son verildi.Mısırlılar krallarını, 18. hanedan döneminde başkent olan Teb yakınlarındaki Krallar Vadisi’nde kayalara oyulan mezar odalarına gömmeye başladılar.

Bir zamanlar Nil ırmağının batı kıyısı boyunca birçok piramit bulunur du. Bunların Eski ve Orta Krallık döneminde yapılması ile Mısırlılar’ın Güneş tanrısı Ra’ya tapınmaları ve ölülerini mumyalamaya başlamaları arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Eski Mısırlılar, ölen kişinin bedenini koruyarak, ona yiyecek ve içecek sunarak ölümden sonra yaşamasını sağlayabileceklerine inanırlardı.Bu nedenle ölülerini, öbür dünyada gerekli olailecek eşyalarla birlikte gömerler, mezar duvarlarına çizdikleri resimler ve yazdıkları yazılarla ölülerinin karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunma yollarını gösterirlerdi.

Mısır Piramitleri

  • Keops Piramiti ( 145,75 metre , M.Ö. 2550 )
  • Gize Piramitleri
  • Sakkara Piramidi ( 63,17 metre M.Ö. 2650 )
  • Maldum Snefru Piramidi ( 93,26 metre M.Ö.2000)
  • Dahahur Piramidi ( 104,85 metre M.Ö. 2600)
  • Dahahur Snefru Piramiti ( 103,95 metre M.Ö. 2600)
  • Gize Kefren Piramidi ( 143,56 metre M.Ö. 2520 )
  • Sakkara Pepi II Piramidi ( 52,555 metre M.Ö. 2250 )
  • Mikerinos Piramidi – Gize Piramitleri
  • Kefren Piramidi – Gize Piramitleri

Keops Piramidi dünyanın yedi harikası arasında değildir.

Mısır Piramitleri ve Özellikleri ile Benzer Yazılar:

27 Şubat 2014 Saat : 1:11
  Genel

Mısır Piramitleri ve Özellikleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed