MİYOPLUK BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ


 

Miyopluk; gözün uzağı görememesi durumudur. Miyopluk ta göz küresi normalden daha büyüktür. Bu nedenle göze gelen ışınlar retinanın önündeki bir noktada odaklanır. Emetrop ya da hipermetrop bir göz için, gözün uzak noktası sonsuzdayken, miyop bir gözün uzak noktası 6 m’den daha yakın bir uzaklıktadır. Bu yakınlık miyopluğu derecesine göre değişir. Miyopluk ne kadar ağırlaşırsa, gözün görebildiği en uzak nokta, göze o oranda yaklaşır. Miyopluk hiçbir etkene bağlı olmaksızın 25 yaşına kadar artar. Bu yaştan sonra basit miyopluk ilerlemesini durdurur.

Belirtileri: En sık rastlanan yakınma ve belirti miyop kişinin uzaktaki cisimleri net görememesidir. Görme keskinliğinin çoğaltılması için kişi kaşlarını çatar. Bu durumda baş ağrısı ortaya çıkabilir.

Miyop kişi okuyabilmek için kitabı gözüne çok yaklaştırmak zorunda kalabilir.

Tedavisi: Düzeltici tedavi olarak her iki göze de içbükey (bikonkav) olan mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınlan birbirlerinden uzaklaştırarak ışınların retinaya odaklanmasını sağlanır. Bazı miyopluk vakaları, gözün saydam ortamlarının kırma gücündeki artıştan kaynaklanır. Bu tip miyopluklara Refraktif miyopluk adı verilir. Refraktif miyopluklara çok az rastlanır.

MİYOPLUK BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ ile Benzer Yazılar:

9 Mayıs 2013 Saat : 6:38

MİYOPLUK BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed