Muta Nikahı ve İslam Dinindeki Hükmü


muta-nikahi-ve-islam-dinindeki-hukmu

Muta nikahı, cahiliye döneminden kalan bir nikah şeklidir. İslam’ın ilk yıllarında, özellikle harp zamanlarında, as­kerler için, uzun süre kadınlardan uzak olduklarından muta nikahına izin verilmiş.Fakat Hayber savaşına kadar mübah olan bu mu­vakkat nikah, savaştan sonra Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanmış ve haram kılınmıştır.

Muta nikahı, ücret karşılığında belli bir süre için kadınla evlenmektir. Muta’nın en az müddeti, bir cinsel ilişki yaşanacak zaman parçasıdır. En çoğu ise 99 senedir.(İslam ve Osmanlı Hukukunda Evlenme:36 ) ,

Erkek kadına “Beni bir,üç beş vs. aylık bir zaman için mutalandır.” veya “Şu kadar miktar para karşılığında seninle mutalandım.” der, kadın da kabul ederse muta olur. Halk dilinde acem nikahı denen bu nikah türü fuhuştan başka bir şey değildir. Allah Rasulu kesin olarak bunu yasaklamıştır.

Allah Rasulu buyuruyor:

“Ey insanlar, ben muta ni­kahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah, kıya­mete kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın.” ( el-Hidaye:1/I95)

Ashab’dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikahı kabul eden kimse olmamıştır. (Fethu’l Kadir: 2/384 ) Böyle bir nikah ne kadını helal kılar, ne boşama hükmüne kapı açar, ne zihar, ne de mirasdan yararlanma hakkı verir.
Dört mezhebe göre böyle bir nikah yapmak batıldır.

Şiiler ve rafiziler dışında, bütün İslam alimleri bu nikahın haram olduğunu kabul etmişlerdir. (el-Mebsul:5/152 Fethu’l Kadir:21384 Bidayetü’l Müctehit:2/43) Şia’nın önemli kollarından biri olan Zeydiye, muta nikahının batıl olduğuna inanır kabul eder ve bu konuda Hanefi alimleri ile hareket eder. Ehli sünnet mezheplerinin delilleri Kur’an ve sünnettir.

Muta Nikahı ve İslam Dinindeki Hükmü ile Benzer Yazılar:

20 Nisan 2014 Saat : 11:10

Muta Nikahı ve İslam Dinindeki Hükmü Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed