Özel Sektörde 5 Yıl Sonra Kamuda Müdür


kamuda-mudur

Bu yasanın ne derece adil olabileceği büyük bir tartışma konusu olabilir.Acaba dayısı olan mı müdür olur,kriterlere uyan mı?

Bu yasa meclisten geçerse atama yolu kadrolaşma olabileceği nedeniyle siyasal tartışmalar gündeme gelebilir

Akşam’dan Cem Kılıç’ın haberine göre; Son birkaç aydır memurları ilgilendiren kararlar için Torba yasalarla düzenlemeler yapılıyor. Son olarak, birkaç gün önce Meclis’e sevk edilen Torba Yasa Tasarısı’yla, bu tip bir düzenleme daha yapılacağı anlaşıldı.

Devlet Personel Başkanlığı’nın yürüttüğü toplantılarda memur konfederasyonları ile kamu personel rejiminde yapılacak değişiklikler konuşuluyor.

Toplantılarda ücret adaletsizliğinin yanı sıra, “rotasyon” konusu da görüşüldü. Ancak Meclis’e gönderilen yasa tasarısında bu konuların yer almaması konfederasyonların eleştirilerine neden oldu. ÇalıŞma Bakanlığı ise, kamu personeli ile ilgili düzenlemeleri tek seferde yapmak istemiyor, yani yeni tasarılar yolda.

Yeni yasa tasarısında kamuda özel sektör mantığına yakın bir sisteme geçilecek. Artık özel sektörden kamuya üst düzey yönetici atanabilecek. Bu tasarıyla 657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek Müdür, İl Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst unvanlı kadrolara yapılacak atamalarda aranan 8-10 ve 12 yıllık hizmet süresi şartı, 5 yıla indiriliyor. TasarIda “daha üst düzeyli unvan” tanımıyla, genel müdür ve müsteşar düzeyindeki atamalar kastediliyor.

Dışarıdan müsteşar geliyor
Yasa tasarısında ifade edilen “daha üst düzeyli unvanlar” tanımıyla, genel müdür ve müsteşar düzeyindeki atamalar kastediliyor. Bu kadrolar için en az yüksek okul mezunu olma şartı var. Bu düzenlemenin temel gerekçesi, kamunun da piyasa yönelimli politikalara uyumu olabilir. Ancak özelde çalışmış, kamudaki hiyerarşik örgütlenmeyi ve liyakatı bilmeyen özel sektörlüler transferde zorlanabilir. Ayrıca bu transferlerde siyasetin etkisini de unutmamalıyız. Müsteşarın dışardan atanacak olması önemli.

Hariciyeci olmak için bilgi birikimi gerek
DÜZENLEMEYE göre, örneğin Dışişleri Bakanlığı’ndaki herhangi bir genel müdür pozisyonuna, belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma şartları bulunmadan da atama yapılabilecek. Yine Dışişleri için yapılan bir düzenlemeye göre, Dışişleri’nde meslek mensupları dışından büyükelçi ve daimi temsilci olarak atananların daha sonra merkeze dönmeleri durumunda meslek mensuplarıyla aynı haklara sahip olmaları da sağlanıyor. Hariciyeci olmak kolay değil, sadece bilgi değil aynı zamanda entelektüel bir bakış açısı da gerekli. Bu nedenle dışarıdan atamalar tartışmalı olacaktır.

Tez yazma zorunluluğu KALKIYOR
Mevcut durumda uzman yardımcılığı ya da müfettiş yardımcılığında geçirilmesi gereken süre 3 yılken tasarıda 2 yıla indiriliyor. Ayrıca, kamudaki uzman yardımcılarının uzman olması için tez yazmaları gerekiyordu bu zorunluluk da artık kaldırılıyor. Ayrıca uzmanlar için yabancı dil bilme şartının da neden kaldırıldığını anlayabilmiş değilim.
Tasarıda dikkati çeken bir başka konu da, 28 Şubat öncesi ve sonrası verilen disiplin cezaları ile memuriyetten çıkarılanların, yeniden dönmelerine imkan tanınması. Bu haksızlığa uğrayanlar için sevindirici bir haber.

Şartlar kaldırılıyor, kadrolar açılıyor
Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için belirli bir meslek grubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, belirlenen hizmet sınıflarına ya da hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunma gibi özel şartlar da kaldırılıyor.

Böylece herkesin üst düzey yönetici olabilmesinin yolu açılıyor.

Özel Sektörde 5 Yıl Sonra Kamuda Müdür ile Benzer Yazılar:

22 Mayıs 2013 Saat : 9:09

Özel Sektörde 5 Yıl Sonra Kamuda Müdür Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed