Ruh Ve Beden Hakkında İslami Bilgi


Araf suresinin 172. âyetindeki “Kâlu belâ” tevil edilip, ruhların bedenlerden önce yaratıldığı söylenmektedir. Doğrusu nedir?
İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Âdem aleyhisselam yaratılıp, beli mesh edilince, zerreler halinde nesli çıktı. Bir kısmı sağ tarafına, bir kısmı sol tarafına kondu. Allahü teâlâ buyurdu ki:
— İşte bu sağdakiler, Cennet ehlinin amelini yapacaklarından, Cennetlik olanlardır. Bunların amellerinden bana bir fayda ve zarar yoktur.

Bu soldakiler, Cehennem ehlinin amelini yapacaklarından, Cehennemlik olanlardır. Bunlardan da, bana bir fayda ve zarar yoktur.

Âdem aleyhisselam sordu:
— Ya Rabbi! Cehennem ehlinin ameli nedir?
— Bana şirk koşmak ve gönderdiğim peygamberlere inanmamak ve onlar vasıtasıyla gönderdiğim kitaplardaki emir ve nehyimi tutmayıp, bana isyan etmektir.

Âdem aleyhisselam dua etti:
— Ya Rabbi! Bunları kendilerine şahit kıl! Umulur ki, Cehennem ehli ameli işlemezler.

Allahü teâlâ da, nefslerini şahit yapıp, (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurdu. Hepsi, (Evet, biz şahidiz, Rabbimizsin) dediler. Allahü teâlâ, melekleri ve Âdem aleyhisselamı da şahit tuttu ki, onlar Allahü teâlânın Rab olduğunu tasdik ve ikrar ettiler. Bu sözleşmeden sonra, ruhani varlıklar olan, onları tekrar eski mekânlarına gönderdi,  . Cismani bir hayat değil, ruhani bir hayat idi.. Allahü teâlâ, bunları ise Âdem aleyhisselamın sulbüne yerleştirdi. Ruhlarını kabzedip, Arşın hazinelerinden birinde muhafaza etti ve Ana rahminde, çocuğun cismani sureti tamam olduğunda ,  Allahü teâlâ, rahimde ölü olan bu çocuğa ruh vermeyi murat buyurduğunda, Arş’ta muhafaza edilen o ruhu, o cesede iade eder. Çocuk işte o zaman hareket etmeye başlar. Allahü teâlâ ruhlara, (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) diye sorduğu zaman, misaktan [sözleşmeden] sonraki ölüm, yani ruhun Arşın hazinelerine gönderilmesi birinci ölüm ve şimdiki ana karnında başlayan hayatta, ikinci hayattır. (Dürret-ül-Fahire)

Ruh Ve Beden Hakkında İslami Bilgi ile Benzer Yazılar:

11 Aralık 2013 Saat : 9:37

Ruh Ve Beden Hakkında İslami Bilgi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed