Sadakai Fıtır Ne Zaman ve Kimlere Verilmeli ?


Sadakai fıtır; ramazan bayramına kadar  verilecek  bir sadakadır ve vacipdir. Edasının vacip olma vakti  bayram sabahıdır. O günden evvel ölen veya ramazan ayı içerisinde zengin iken fakir düşen kimseye sadakai fıtır vacip olmaz. Bayram gecesi güneş doğmadan evvel doğan çocuğun fıtrasını vermek vacip olur.

Sadaka-i fıtrın vermeye sebep; mükellefin kendi ve vilayeti  altında bulunan kimselerdir. Bayram namazından önce borcundan ve haceti asliyyesinden başka gerek ticaret mali olsun gerek olmasın nisab miktarı mala veya onun değerine denk olan bir adama kendisi için, bâliğ olmayan malsız çocukları için, hizmetinde bulunanlar için, sadaka-i fıtır vermek vaciptir.

Zevcesinin ve akil baliğ olan çocuklarının fıtralarını vermesi vacip değildir.

Yanında bulunan büyük çocuğu ile zevcesinin fıtralarını kendilerine sormadan verirse caiz olur. Anası ve babası için vermesi  vacip değildir. Yalnız taraflarından teberruan eda ederse caiz olur malı olan küçük çocuğun fıtrasını da çocuğun kendi malından verir.

Hür ve nisaba malik olan her müslümana, herhangi bir özürden dolayıi oruç tutamamış  olsa bile, fıtra vaciptir.

Sadaka-i fıtır bayram sabahından önce de ve sonra da  verilse sahih ve eda olur. Onun kazası yoktur. Fakat olması güzel olan  vakit, bayram namazı eda edilmeden ve hatta bayramdan bir iki gün evvel verilmesidir. Sadakai fıtır, zekat gibi değildir. Akil ve baliğ olmayan çocuklar, deli, bunaklar için de, sadakai fıtır verilmelidir. Velileri veya vasileri fıtrayı onların malından verir. Farz olan zekat, malın zekatıdır. Sadaka-i fıtır ise baş (Vücut) zekâtıdır. Bunun için, sadaka-i fıtırda nisabın büyümesi, yıllanması ve ticaret malı olması gibi bir şart yoktur. Bayram sabahı nisaba malik olana da vaciptir. Oturacağı evinden fazla evi olan bir adama, ev ticaret için olmasa bile, fıtra vacip olur. Hatta oturduğu evin ihtiyacından fazla odaları olsa da onların kıymeti (200) dirhem gümüş değerinde olsa, yine sadaka-i fıtır vacip olur. Sadakai fıtır dört  şeyden verilir:

Buğday, arpa, kuru hurma, kuru üzüm. Buğday ile unundan 520 dirhem, diğerlerinden 1040 dirhem . Bunların kendileri verildiği gibi değerlerini de vermek  caizdir. Fakirin htiyacına göre vermek daha efdaldir.

Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ihtiyaç sahibine vermektir. Zekat kimlere düşerse sadaka-i fıtır da onlara verilir. Müftabih olan budur. (Bu, İmamı Ebû Yûsüf kavlidir. Eimmei selâsenin kavli de budur. Bazıları müslüman olmayana da fıtra verilebilir demişlerse de, müftabih olan İmamı Ebû Yûsüf kavli olduğunu Tahtavî tasrih ediyor.)

Bir sadaka-i fıtrı yalnız bir fakire verilir. Bir fitre iki fakire ayrılmaz. Olması gereken  budur.

Sadakai fıtır niyetle verilir. Fakire verirken sadaka-i fıtır olduğunu bildirmek gerekli değildir.

Sadaka-i fıtrı  vermesi gerekenler:

1)Zengin (nisaba malik) olan hür müslim,

2)Zengin olan çocuk,

3)Zengin olan deli veya bunak,

4)Oruç tutamayan düşkün ihtiyarlar (bunlar oruç için vermeleri gereken fidyeden başka sadaka-i fıtır da vereceklerdir. Üzerlerine vâcipdir.)

5)Nisaba malik olan kimse tarafından verilmek üzere malı olmayan küçük çocuk ile hizmetinde bulunanlar. İşte sadaka-i fıtır bunlar için vacipdir.

Bayramdan evvel fakirlere sadaka-i fıtrasını vererek onların da yüzlerini güldürecek. Onların da eline geçecek parayla  günün bayram olduğunu anlayacaklar. Hali ve vakti yerinde olan her müslüman gerçekten fakir olanlara ramazan-ı şerifde fıtrasını vermeli,fakiri sevindirmelidir. Bu suretle hem borcunu ödemiş hem de ahirette sevap kazanmış, azaptan kurulmuş olur. Çünkü sadaka-i fıtri , orucun kabul olmasına, dünya ve ahiret selâmetline, sekeratı mevtden ve kabir azabından kurtulmaya sebep olduğu bildirilmiştir.

Sadakai Fıtır Ne Zaman ve Kimlere Verilmeli ? ile Benzer Yazılar:

7 Ocak 2014 Saat : 12:05

Sadakai Fıtır Ne Zaman ve Kimlere Verilmeli ? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed