Takvim Yöntemi İle Gebelikten Korunmak


Takvim Yöntemi İle Gebelikten Korunmak

Takvim yöntemi ile korunmak, yani gebe kalma olasılığının en verimli olduğu günleri hesaplayarak gebelikten korunma yöntemidir.Bilinen en eski korunma yöntemlerindendir ve halen çoğu çiftler tarafından da uygulanmaktadır. Eski insanlar kadınların üreme sistemi hakkında bilginin olmadığı dönemlerde bile, kadınlardaki vajinal salgılarının niteliğindeki değişimlere bakarak gebe kalmak için uygun günlerini doğru tesbit etmişler ve bu şekilde gebe kalmaktan korunmaya çalışmışlardır.

Takvim yöntemi en basit korunma yöntemi fakat, gebelikten koruma güvenirliliği doğum kontrol hapları, doğum kontrol iğneleri, spiral gibi yöntemlere göre daha risklidir.Yapılan araştırmalara göre doğum kontrol hapı kullanan 1000 (bin) kadından bir sene içinde yanlızca biri gebe kalmıştır, takvim yöntemiyle korunan 100 (yüz) kadından bir sene içinde ortalama olarak 25’inde gebelik oluşmuştur. Takvim yöntemini bir korunma yöntemi olarak öneremeyiz…

Yöntemin çalışma prensibi

Kadının gebeliğe en elverişli günleri yumurtlamanın olduğu ve üç gün öncesidir. Spermler üç gün hatta 5 gün kadar genital kanalda bekleyebilir ve yumurtlama sonrasındaki ilk 12-24 saatte yumurta hücresine ulaşıp onu dölleyebilir buda gebeliğin başlangıcıdır.

Kadında yumurtlama günü hesaplamak:

Adetin ilk günü ile sonraki adetin ilk günü arasındaki süre kadının adet döngüsüdür ve çoğu kadında bu süre 28 gündür. Adet döngüsü olan bu süre tesbit edilir, bulunan rakamdan 14 gün çıkarılır. Ortaya çıkan rakam adetin birinci gününden itibaren başlamak koşuluyla yumurtlamanın olacağı tarihi verir.

Örnekğin adet döngüsü 31 gün olan bir kadında 31-14=17 bulunduğunda, kadının yumurtlama günü, adetin ilk gününden başlanarak sayarsak 17. gündür. Elde edilen tarihten 5 gün öncesi ve 2 gün sonrası kadının gebe kalmaya en uygun olduğu günler olarak kabul edilir. Bu günler de ilişkiden kaçınmak ya da tam koruyucu olmasa da prerzervatif gibi gebeliği önleyecek yöntem kullanmak gerekir.

Takvim yöntemi neden etkili değildir?

1- Takvim yöntemi, kadın fizyolojisi oldukça karmaşıktır ve normalde adet döngüsünün 17. günü yumurtlama olan bir kadında bu tarih birkaç gün geriye ve birkaç gün ileriye kayabilir. Takvim yönteminin güvenli olamamasının en önemli sebebi budur. Adetleri düzenli olsa da bir kadında yumurtlamanın her ay aynı güne denk gelme garantisi yoktur.

2- Takvim yöntemi spermlerin genital kanalda 3-5 gün döllemeye hazır beklediğini varsayar.Fakat spermler 7 güne kadar yaşayabilmektedir. Takvim yönteminin güvensiz bir yöntem olmasının ikinci nedeni de budur.

Özet Olarak:

Kadın teorik olarak adet döngüsünün her gününde gebe kalma olasılığı vardır. Adet görülen günlerde ve adetten hemen birkaç gün öncesinde gebe kalma olasılığı oldukça düşüktür ama bu olasılık hiçbir zaman sıfır değildir. Takvim yöntemi kullanılacaksa bu gerçek gözönünde alınmalı ve adet gecikmesi olduğunda gebelik olasılığı araştırılmalıdır.

Gebelikten korunmada etkili bir yöntem arayan çiftlerin takvim yöntemi yerine doktora başvurup öneri almaları daha uygundur.

Takvim Yöntemi İle Gebelikten Korunmak ile Benzer Yazılar:

4 Şubat 2014 Saat : 9:34

Takvim Yöntemi İle Gebelikten Korunmak Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed