Tarih Nedir ? Diğer Bilimlerle İlişkisi?


Tarih  Nedir  Diğer Bilimlerle İlişkisiTARİH NEDİR?
tARİH, İnsan topluluklarını,bu toplulukların yaşama şeklini, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini ve medeniyetlerini, sebep-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalıdır.
TARİHİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ
COĞRAFYA: Tarihî olayların meydana gelmesinde, insan topluluklarının yaşadıkları coğrafi bölgeleri etkisini inceler.
ARKEOLOJİ: Kazı bilimidir.Eski tarihî buluntuların ne zaman ve kimlertarafından yapılıp kullanıldığını araştırır ve değerlendirir.

KRONOLOJİ: Takvim bilgisidir.Tarihî olayların ne zaman olduğunu belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.
ETNOGRAFYA: Toplumların âdet, örf ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.
PALEOGRAFYA: Eski yazıları okuyan bilim dalıdır.
EPİGRAFYA: Anıtlar üzerine yazılmış kitâbeleri yani yazıtları inceleyen bilim dalıdır.
NÜMİZMATİK: Diğer bir adı meskûkât’tır, eski paraları inceler.
FİLOLOJİ: Dil bilimidir.Tarihte yaşamış olan toplulukların ve günümüzdeki milletlerin dillerini inceler.
ANTROPOLOJİ: Toplumların sosyal ve kültürel yapılarının nasıl olduğunu inceleyen bilim dalıdır.
SOSYOLOJİ: Sosyal olayları inceler.Yaşanan sosyal olayların kaynağını ve kanunlarını tespit eder.
KİMYA: Karbon 14 deneyi sayesinde, tarihî buluntuların yaşayışını belirler.
DİPLOMATİK: Günümüze kadar ulaşan tarihi, resmî belgeleri,fermanları, beratları inceleyen bilim dalıdır.

TARİH BİLİMİNİN İŞLEYİŞİ
A) KAYNAK ARAMA (BELGE BULMA)
KAYNAK: Tarihî bilgilerin asıl elde edildiği malzemeye denir.
ANA KAYNAK: Yaşanan olayları belgeleyen ve çağdaş yazarların tuttuğu kayıtlarına denir.
B) VERİLERİ TASNİF ETME
Tarihî bir olayla alakalı veriler genel olarak 2’ye ayrılır.
a)Yazılı Kaynaklar, Hatıralar,Haritalar,Devlet Arşivleri, Vakfiyeler,Antlaşmaları…….vs gibi sıralayabiliriz.
b)Yazısız Kaynaklar, Kişisel Eşyalar,Çanak-Çömlek,Çömlekçi Çarkı,Fildişi Eşyaları, Takıllar,Fosiller ve benzridir.

Tarih Nedir ? Diğer Bilimlerle İlişkisi? ile Benzer Yazılar:

10 Nisan 2014 Saat : 8:14

Tarih Nedir ? Diğer Bilimlerle İlişkisi? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed