Tevfik Kolaylı Ve Hayatı


Tevfik Kolaylı veyahut yaygın olarak bilinen adıyla Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla ün yapmış Türk neyzen ve şairdir. Taşlama kitaplarının yanında, çeşitli taksimler ve saz semaileri nin bestecisi olarak da bilinir.

Osmanlı döneminde istibdata karşı, Cumhuriyet yıllarında ise devrimlere karşı gelenlere karşı hicvini kullanmış; haksızlığa, yolsuzluğa ve yozlaşmışlığa karşı birçok şiirler yazmıştır.

Birçok defa tutuklanmış, fakat kısa süre sonra serbest bırakılmıştır.

Bektaşi tekkesine mensup ve  hayatının büyük bölümünü ise İstanbul’da çeşitli hanlarda geçirmiştir. Son dönemlerinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kendisi için ayrılan 21. koğuşta kalmıştır. 1930’larda kısa süreyle kendisine bağlanan aylık haricinde düzenli bir geliri olmamıştır ve hayatı boyunca sara nöbetleri ile uğraşmıştır. Aynı zamanda rakı başta olmak kaydıyla çok fazla içki içtiği bilinmektedir.

Tevfik Kolaylı Ve Hayatı ile Benzer Yazılar:

19 Aralık 2013 Saat : 1:41

Tevfik Kolaylı Ve Hayatı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed