Türkiye Cumhuriyeti ve Anlamı


Türkiye Cumhuriyeti ve AnlamıAraştırmacılar Türkiye sözcüğünün İtalyanca’dan geldiğini bildirirler. Tarihçi olan İlber Ortaylı bir makalesinde 12. yüzyılda Cenevizli ve Venedikli diplomat ve tüccarların, Türkiye’yi Turchia ve Turmenia olarak ifade ettiklerini belirtir. Abdulhaluk Çay’da Turchia tanımının, 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlandığını belirtir. 9. ve 10. yüzyıllarda Turchia ismi İdil Volga Nehri’nden Orta Avrupa’ya kadar olan alan için kullanılmıştır. Kafkasya bölgesinde Hazar Kağanlığı Doğu Türkiye’si, Arpad Hanedanı’nın Macar Devleti için Batı Türkiye’si ve 12. yüzyıldan itibaren Anadolu için kullanılmıştır. 13- 14. yüzyılda Mısır Memlukları Türkiye adını kullanmışlar, ed-devlet üt Türkiya ( 1250- 1387).

Türkçede kelime anlamı Türk ve İye (ait) kelimelerinin birleşmesi ile oluşan Türkiye kelimesidir.

Osmanlı Devleti zamanında, 19. yüzyıla kadar Türkiye adı kullanılmadı; Devlet-i Âliyye, Devlet-i Osmaniye, Memalik-i Şahane, Diyar-ı Rum diye adlar kullanıldı. Genç Osmanlılar arasında Osmaniye yerine Türkistan, Türkeli, Türkili gibi adlar önerilmiş olsa da, Orta Asya’da Türkistan adında bir devlet olduğu için bu isimler benimsenmedi. Anayasada 1921 yılında “Türkiye” adı yazıldı ve 1923 yılında Türkiye adı resmi olarak kabul edildi.

29 Ekim 1923’ten 1 Kasım 1928’e kadar Osmanlı Türkçesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yazılışı توركيه جمهوريت bu şekildeydi. 1 Kasım 1928 yılında 1353 sayılı kanun ile” Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun”un kabul edilmesi ile yazılışı bugünkü Türkiye halini almıştır.

Yönetim Biçimi
Türkiye’nin yönetim şekli Cumhuriyettir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında kurulmuş ve Resmi dili Türkçe olmuştur.

Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine adaydır.

Türkiye’de demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yönetim anlayışı mevcuttur. Kuvvetler ayrılığı esastır. Yasama işlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme işlerine Hükûmet, yargı işlerine ise bağımsız mahkemeler bakmaktadır. Türkiye, 1923 yılında cumhuriyetin ilan edilmesi ile devlet başkanı, cumhurbaşkanı sıfatını kazanmıştır. Cumhurbaşkanı devletin başı ve başkomutandır. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil etmektedir. Anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir ve sağlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 23 Nisan 1920’de kurulmuştur. Halk, 4 yılda bir yapılan seçimler sayesinde milletvekillerini belirler, TBMM çatısı altında da yasama görevini yerine getirmek üzere kanunları belirler. TBMM’ne 550 milletvekili seçilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütmenin başı başbakandır.Başbakan bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek, hükümeti ve hükümetin icraatlarını yönetir. Türkiye Cumhuriyeti’nde 4 yılda bir yapılan genel seçimle oluşan Meclis tarafından Başbakan, 4 yıl süre ile seçilir.

Türkiye Cumhuriyeti ve Anlamı ile Benzer Yazılar:

23 Mart 2014 Saat : 1:55

Türkiye Cumhuriyeti ve Anlamı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed