Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Hayatı


Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Eserleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde doğdu. Sanat hayatına, Fecriati topluluğunda başlayan sanatçının, Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi önemli dergilerde şiirleri yayımlanmıştır.Yakup Kadri’nin bireysel sanat anlayışından toplumsal anlayışa geçmesinde ki en büyük etken, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumuna, yakından bizzat şahit olması sebep olmuştur. 13 Aralık 1974 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde tedavi görmekteyken yaşama gözlerini kapatmıştır.

Edebi Kişiliği

Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat döneminden Cumhuriyetin ilanına kadar yaşadığı sosyal değişim ve krizleri ele almıştır. Yakup Kadri ilk romanı Kiralık Konak adlı eserinde Tanzimat’la başlayıp Çanakkale Savaşına kadar geçen zamandaki üç ayrı kuşağın yaşadığı değişim ve çatışmaları anlatır.

Hüküm Gecesi eserin de II. Meşrutiyet yıllarını ve İttihat ve Terakki partisi çevresinde gelişen olayları konu almaktadır. Sodom ve Gomore adlı eserlerin de ise o zaman işgal altında olan İstanbul’daki yaşanan ahlakî çöküntüyü ve milli bilinci yakalayan insanları anlatır.

Yaban adlı romanın da Kurtuluş Savaşı yıllarını ve o yıllardaki aydın halk çatışmasını işler. Bu romanında Türk köylüsünü cahil ve düşmanla işbirliği yapan insanlar olarak göstermiş,bu yüzden de birçok çevreden tepki görmüştür. Bir Sürgün adlı eserin de II. Abdülhamit döneminde ki yaşanan sürgünleri ele almıştır.

Ankara adlı romanında Cumhuriyet’in ilk on yılını ve yeni devletin yeni olan başkentini anlatır. Sanatçının 1923-1952 yıllarını kapsayan ve iki ciltten oluşan Panorama adlı romanı bulunmaktadır. Eserleriyle sadece dönemleri yansıtmaz, 1910′dan 1974′e kadar geçen süredeki üslup özellikleri bakımından Türkçenin geçirdiği evreleri de yansıtır.

Yakup Kadri’nin Fransız edebiyatının etkisinde başladığı yazarlığı 1920′li yıllardan sonra özgün bir sese kavuşmuş, siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisini irdelemeye yönelmiştir.

Yakup Kadri’nin eserlerinde sağlam bir gözlemcilik ve o gözlemi yansıtma göze çarpar. Sanatçının taşıdığı realizm onun sosyal konular hakkındaki görüşlerini açıklamasına engel olmamıştır. Güçlü bir tekniği ve karakterlerini çok başarılı bir şekilde canlandırmayı becerebilen Yakup Kadri, Türk romanında belki de ilk defa tiplemeleri toplumsal koşullara ve tarihsel olaylara bağlamaya çalışmış ve bu tiplere canlı, gerçek bir kişilik kazandırmak için de bilinçli bir çaba göstermiştir.

Sanatçı, fikir bakımından oldukça engin olan roman ve hikâyelerini sadelikten arındırmak için de onlara bir aşk hikâyesi eklemeyi de ihmal etmemiştir.Tabi bu aşk süslemeleri onun eserlerinde ele aldığı fikirleri ve öne sürdüğü düşünceleri hiçbir zaman arka planda bırakmaz.

Eserleri

Romanları: Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Ankara, Nur Baba, Panorama I-II, Bir Sürgün, Hep O Şarkı,
Öyküleri: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri
Mensur Şiirleri: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan
Oyunları: Nirvana
Anı: Zoraki Diplomat (elçilik anıları), Anamın Kitabı (çocukluk anıları), Vatan Yolunda (Kurtuluş Savaşı anıları), Politikada 45 Yıl (siyasi anıları), Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
Monografileri: Ahmet Haşim, Atatürk
Makaleleri: İzmir’den Bursa’ya (Halide Edip, Falih Rıfkı Atay ve Mehmet Asım Us ile birlikte),

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Hayatı ile Benzer Yazılar:

19 Şubat 2014 Saat : 10:12

Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Hayatı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed