Zaman Çok Kötüleşti dememeliyiz.


zaman-cok-kotulesti-dememeliyiz

Herşeyde hakiki müessir Cenab-ı Haktır(c.c.)dür.Zamandan şikayet etmek,Allah-ü Teala’dan şikayet etmektir.Onun için Buhari ve Müslim’de Ebu Hureyre(r.a.)’dan şu mealde bir hadis-i rivayet edilmiştir:<>
<<Şerh-i Mekasıd>>da açıklandığına göre zamanın başlangıcına,hadislerin ona istinadına kail olan kafir bir fırka vardır ki,ismi Dehriyye’dir.
Müşrikler de bütün hadisleri zamana nisbet ederlerdi.Şiirleri de hep zamandan şikayetle ilgilidir.Casiye suresi,ayet 24 bu konu ile igilidir.
Hasılı,zamanın bir suçu yok,bozan ve bozulan Allah’ın diniden kopan veya dinin hükümlerini askıya alan ve hükümlere uymanlardır…

Zaman Çok Kötüleşti dememeliyiz. ile Benzer Yazılar:

3 Mayıs 2013 Saat : 9:09
  Genel

Zaman Çok Kötüleşti dememeliyiz. Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed